141. výročie úmrtia autora slovenskej hymny

Janko Matúška zomrel 11.1 1877 a je známy najmä ako autor textu slovenskej hymny.

Nad Tatrou sa blýska už viac ako 170 rokov

Známa melódia ľudovej piesne Kopala studienku, pozerala do nej bola inšpiráciou pre 23-ročného študenta evanjelického lýcea v Bratislave Janka Matúšku. Bol obľúbeným žiakom Ľudovíta Štúra, ktorého odvolali z postu učiteľa, čo sa mnohým nepáčilo. Na protest proti tomu vznikla 31.12.1843 pieseň pod názvom Nad Tatrou sa blýska, ktorú spievali žiaci z už spomínaného lýcea. Ako nesúhlas s odchodom učiteľa, odišli aj viacerí študenti a väčšina z nich pokračovala v štúdiu v Levoči. V r. 1851 bol text piesne vydaný tlačou pod názvom Dobrovoľnícka, nakoľko sa stretla s nečakaným ohlasom. Kolovala v odpisoch a jej záznamy sa nachádzali vo viacerých rukopisných spevníkoch. Tak pieseň znárodnela.V r.1920 sa napokon prvá sloha stala súčasťou česko-slovenskej hymny, aj keď prešla niekoľkými úpravami.Z nich najznámejšia úprava patrí zámene slov v zastavme sa bratia na zastavme ich bratia.

Dnes sa štátna hymna hrá alebo spieva najmä pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí či iných významných príležitostiach. Počuť ju aj v školách so štátnym vzdelávacím programom na začiatku a na konci školského roka vo vysielaní rozhlasu či televízie.

Pri príležitosti 170.výročia Slovenskej hymny ako symbolu štátnosti bola Národnou bankou vydaná pamätná medaila, ktorej autorom je doc. Patrik Kovačovský Mgr. Art. Medaila bola navrhnutá výhradne pre Národnú Pokladnicu. Tvorí ju portrét Janka Matúšku a notový zápis časti textu slovenskej hymny.

Báseň zohrala v živote Slovákov veľmi dôležitú úlohu. Aj keď spočiatku vyšla anonymne, dohady o jej autorstve sa nakoniec vyriešili až po 1. svetovej vojne. Napriek tomu, že bolo Matúškovo dielo rozsahom neveľké, plnilo všetky účely slovenskej literatúry.

Janko Matúška zomrel vo svojom rodisku v Dolnom Kubíne hneď deň po oslave svojich 56. narodenín, no jeho hymna sa stala nesmrteľnou súčasťou nielen nás.

er

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *