Bezpečnostná situácia v Tisovci

Služobný obvod Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hnúšti sa nachádza na severe okresu Rimavská Sobota. Tento obvod tvorí 15 obcí a dve mestá Hnúšťa a Tisovec.  V služobnom obvode žije národnostne zmiešané obyvateľstvo, pričom ho väčšinovo tvoria občania slovenskej národnosti, ďalej nasledujú občania rómskej a maďarskej národnosti. Ide o región s vysokou mierou nezamestnanosti. Pre úspešné zvládnutie bezpečnostnej situácie, ako aj z hľadiska efektívnosti práce policajtov má Obvodné oddelenie Hnúšťa v meste Tisovec zriadenú policajnú stanicu,  ku ktorej je priradená aj miestna časť mesta Tisovec – Rimavská Píla. V pôsobnosti policajnej stanice evidujeme aj troch dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí sú využívaní hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku, hlavne pri väčších spoločensko-kultúrnych akciách.

V období od začiatku tohto roka do dňa 25.10.2018 evidujeme v tomto obvode 29 trestných vecí, z ktorých sú 2 neznáme. V týchto prípadoch ide prevažne o majetkovú a násilnú trestnú činnosť, kde v 27 prípadoch došlo k spáchaniu trestného činu na teritóriu mesta a v 2 prípadoch v miestnej časti Rimavská Píla.

Z uvedeného počtu v Tisovci:

Násilná trestná činnosť: 6 skutkov ( v troch prípadoch išlo o usmrtenie, v dvoch prípadoch o ublíženie na zdraví a v jednom prípade o nebezpečné vyhrážanie). Majetková trestná činnosť: 7 skutkov (krádeže a krádeže vlámaním).Ostatná majetková trestná činnosť, akou je v tomto prípade poškodzovanie cudzej veci, ku ktorým došlo v 4 prípadoch. Z oblasti ekonomickej trestnej činnosti tu evidujeme 1 skutok.

Ďalej evidujeme prípady zanedbania povinnej výživy a tiež podielníctva. Všetky z uvedených prípadov eviduje polícia ako známe. Iba v dvoch prípadoch, na ktorých polícia intenzívne pracuje je zatiaľ páchateľ neznámy. Polícia teda objasnila až 93,1 % evidovaných trestných činov v Tisovci a miestnej časti Rimavská Píla. Z charakteru nápadu trestnej činnosti je možné konštatovať, že motívom páchania trestnej činnosti je hlavne zabezpečenie si finančných prostriedkov na živobytie, resp. na obživu, z dôvodu veľkej nezamestnanosti občanov v tomto služobnom obvode.

Na úseku odhaľovania a objasňovania priestupkov bolo počas 10 mesiacov roku 2018 na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Hnúšti v pôsobnosti Tisovca evidovaných 32 priestupkov (z uvedeného počtu na úseku občianskeho spolunažívania 18 a proti majetku 14). Na úseku blokové konania bolo v pôsobnosti policajnej stanice Tisovec zistených celkom 588 priestupkov, z toho 545 na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 38 priestupkov na úseku verejného poriadku, 4 priestupky proti majetku a 1 priestupok na úseku občianskeho spolunažívania.

Polícia neustále vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v tomto regióne a analyzuje nápad trestnej činnosti pričom zároveň aj prijíma potrebné zmeny a opatrenia.

K problematike týkajúcej sa verejného poriadku v meste Tisovec je potrebné v čo najväčšej miere predchádzať a zabraňovať jeho narušovaniu, v prípade keď došlo k jeho narušeniu postupovať v zmysle zákona o mestskej a obecnej  polícii, nakoľko z úloh policajného zboru vyplýva, že tento spolupôsobí pri ochrane verejného poriadku.

Dňa (19.10.) sme Vás informovali o prípade, ku ktorému došlo vo štvrtok (18.10.), v Tisovci na oplotenom pozemku rodinného domu, kde v skorých ranných hodinách napadli 60-ročného muža a 48-ročnú ženu. V priestoroch letnej kuchynky, ktorú poškodení obývali došlo k ich ublíženiu na zdraví. Na dvor rodinného domu totiž neoprávnene vošiel 20-ročný muž spolu s dvoma maloletými chlapcami, kde mali poškodených fyzicky napadnúť a spôsobiť im viaceré zranenia. Polícia v súvislosti s týmto útokom ešte v ten deň zadržala 20-ročného Nicolasa T., ktorému vzniesol vyšetrovateľ obvinenie zo zločinu porušovania domovej slobody a prečinu ublíženia na zdraví. Obvinený bol umiestnený do cely predbežného zadržania a zo strany vyšetrovateľa bol podaný podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade obvineného ide o muža, ktorý bol v roku 2017 podmienečne odsúdený za zločin lúpeže.

V piatok (19.10.) bol v ranných hodinách nájdený 60-ročný muž z Tisovca mŕtvy. Polícia začala v piatok (19.10.) v súvislosti s jeho úmrtím trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia. Do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru zdravotníctva, pričom sa zisťovala skutočnosť, či sa pod smrť tohto muža mohlo podpísať konanie útočníkov z predchádzajúceho dňa. Nález z pitvy nebohého muža zatiaľ nepotvrdil priamy podiel vonkajších zranení na príčine jeho smrti. Podľa predbežného vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva zomrel 60-ročný muž najpravdepodobnejšie v dôsledku podchladenia.

V médiách sa objavila informácia o tom, že mali páchatelia pri tomto skutku olúpiť obete o dôchodok. Táto informácia sa totiž počas doterajšieho objasňovania prípadu nepotvrdila, a teda zo strany polície ani nebola médiám poskytnutá.

TS: Petra Kováčiková, ilustračné foto: redakčné

Pozri tiež

NA MOL OPITÝ MOTORKÁR S POZITÍVNYM TESTOM NA KORONAVÍRUS MAL BYŤ DOMA

Peňažný trest už dostal, teraz mu hrozí trestné stíhanie. Na linku 158 prijali trenčianski policajti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *