Rôzne

Dnes uplynulo 85 rokov od vzniku gestapa

Gestapo: Nacistická inštitúcia vytvorená ako nástroj teroru, na prenasledovanie odporcov nacizmu. Založil ju Hermann Göring v Berlíne 26. apríla 1933. V rámci reorganizácií nacistických represných zložiek bola v roku 1939 postupne začlenená do Reichssicherheitshauptamtu (RSHA), kde tvorila jeho Úrad VI. Reorganizácia mala za následok mierny zmätok v kompetenciách a duplicitné zameranie s inými podobne zameranými službami. V roku 1946 bola …

Čítaj viac »

Kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva je zameraná na ženy

Kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva je v roku 2018 zameraná na vlastnosti, vynaliezavosť, zvedavosť a odvahu žien. Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization, WIPO) v téme „Čas zmeny: Ženy – inovácia a tvorivosť“ konštatovala, že ženy sú hnacou silou zmien vo svete a formujú spoločnú budúcnosť. Svetový deň duševného vlastníctva pripadá na 26. apríla. WIPO týmto svetovým dňom …

Čítaj viac »

Hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pripomína výstava na pôde ŽSK

Diela poľského umelca Mariana Kołodzieja, ktorý ako jeden z mála Židov prežil hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, prezentuje na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline výstava Apokalypsa 20. storočia. „Výstava vo mne vzbudila dojem až bezútešnosti a strádania. Na druhej strane si uvedomujem, že je aj mementom pre to, čo zažívame v dnešnej dobe. Je nám dobre, možno to často ani nevnímame. …

Čítaj viac »

Záhorské Pomoravie je územím vtáčích dravcov i husí

Ak je niektoré z chránených vtáčích území na Slovensku zasnúbené opereným dravcom, je to Záhorské Pomoravie. V súvislosti s lokalitou, zaberajúcou severozápadnú časť Bratislavy i územie okresov Malacky a Senica, na to upozornil ornitológ a environmentalista Ján Dobšovič. „Vlastne okrem orla skalného a orla krikľavého tam vieme zhliadnuť všetky druhy dravcov,“ priblížil Dobšovič, ktorý sa prostredníctvom aktivít watching.sk podieľa na popularizovaní prírodných krás i chránených vtáčích území na …

Čítaj viac »

Deň Zeme

Aj planéta Zem má svoj sviatok Oslavujeme ho už tradične 22.apríla. História vyhlásenia Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 …

Čítaj viac »

Do Kremnických vrchov sa opäť začínajú vracať sokoly sťahovavé

Do Kremnických vrchov sa opäť začínajú vracať sokoly sťahovavé. V súčasnosti sa evidujú na tomto území tri hniezdiace páry. Prvé správy o hniezdení sokola sťahovavého na Slovensku sa z hĺbky dejín vynárajú z obdobia medzi prvou a druhou svetovou vojnou z roku 1918. Sokol sťahovavý vtedy obýval vhodné lokality na celom území Slovenska. Až začiatkom 70 – tich rokov kedy …

Čítaj viac »

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy je rozlohou najväčšie na Slovensku

Volovské vrchy sú rozsiahlym pohorím nachádzajúcim sa v západnej časti východného Slovenska, na pomedzí Košického a Prešovského kraja, avšak väčšina územia sa rozkladá v Košickom kraji. Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je svojou rozlohou 121.420,65 hektára najrozsiahlejším CHVÚ na Slovensku. Podľa Samuela Pačenovského zo Štátnej ochrany prírody Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy – pracovisko Bratislava je toto územie špecifické 25 ohrozenými …

Čítaj viac »

Čitateľský oriešok rozvíja u žiakov čítanie s porozumením aj výtvarnú kreativitu

Rozvíjať u žiakov základných škôl (ZŠ) čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu bolo zámerom celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Víťazov 4. ročníka vyhlásili vo štvrtok na záverečnom ceremoniáli v bratislavskom Zichyho paláci. Informovala o tom Nataša Navrátilová z nakladateľstva Raabe, ktoré podujatie organizuje. „Súťaž mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si …

Čítaj viac »

IDE SA ZA ZVIERATKAMI OSLÁVIŤ DEŇ ZEME!

Na sobotu 21.4. si pre vás Stredoslovenské múzeum pripravilo dobrodružnú cestu  na rodinnú farmu Podzámocký dvor, hrad Dobrá Niva a do chráneného areálu Gavurky. Program: Prvá zastávka je rodinná farma Podzámocký dvor, kde budeme hladkať a kŕmiť rôzne domáce zvieratká – ovečky, kozičky, prasiatko, koníky aj ušatú somáricu Marínu. V prípade, že nemáte záujem o návštevu farmy, môžete  v tom čase …

Čítaj viac »

Nezabudnuteľné stretnutie v Komunitnom centre Fončorda

Stretnutia s istými ľuďmi sú nezabudnuteľné. Vryjú sa vám do mysle i srdca a ostáva pevná pamäťová stopa na to, aké posolstvo svetom nesú. K výnimočným osobnostiam Banskej Bystrice patrí iste aj obyvateľka nášho sídliska Fončorda, obetavá profesionálka a nie menej mimoriadne príjemná komunikatívna a usmievavá dáma, MUDr. Evka Kušíková. Vo svojom náročnom programe práce anesteziologičky FNsP F.D. Roosevelta Banská …

Čítaj viac »