Foto: Memorandum o spolupráci medzi OOCR a Rozvojovou agentúrou BBSK podpísané

Krátko po poludní 3. mája došlo na pôde Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) k podpisu memoranda o spolupráci medzi Oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Prioritou je rozvoj cestovného ruchu na území BBSK a iniciatívu privítali predsedovia predstavenstiev OOCR na území kraja, ktorí sa stali signatármi memoranda spolu s predsedom BBSK Jánom Lunterom. Memorandum podpísali zástupcovia OOCR Stredné Slovensko, OOCR Turistický Novohrad – Podpoľanie, OOCR Dudince, OOCR Región Horehronie, OOCR Región Banská Štiavnica a OOCR región Gron.

Nebude sa len kúriť a svietiť

Ján Lunter na začiatku stretnutia povedal to, čo avizoval v predvolebnej kampani. So svojim tímom prezentoval, že nechcú v kraji len svietiť a kúriť, ale budú aktívne pracovať na rozvoji kraja a to v každom smere. Uviedol, že nebolo ľahké dohodnúť sa s predstaviteľmi poslaneckých klubov, no napriek tomu sa podarila dohoda, v ktorej sa kraj zaviazal každoročne investovať do rozvojových priorít BBSK 1% rozpočtu. Pre niekoho málo, pre niekoho veľa, zástupca Novohradského regiónu napríklad uviedol, že financie, ktoré k nim prídu touto cestou sú možno pre niekoho nezaujímavé, no v ich regióne veľmi pomôžu.

Vznik Rozvojovej agentúry BBSK

Na zasadnutí BBSK koncom apríla poslanci odobrili vznik nezávislej organizácie Rozvojová agentúra BBSK n.o., ktorá sa bude venovať práve napĺňaniu rozvojových priorít. Jej úlohou je uzatvárať partnerstvá s Oblastnými organizáciami cestovného ruchu – personálne a odborne ich posilniť. Pri podpisovaní memoranda o spolupráci sme sa dozvedeli, že každá OOCR bude posilnená dvoma členmi, ktorí by mali byť nápomocní pri lepšom fungovaní a rozvoji jednotlivých mikroregiónov. Agentúra chce podporovať aj miestne akčné skupiny, rozvíjať a propagovať regionálne značky našich poctivých výrobkov. Naštartovať predaj regionálnych produktov, zabezpečiť ich distribúciu na celom území kraja a podporiť tak našich farmárov a remeselníkov. Metodicky viesť sociálne podniky, ktoré bude Úrad BBSK zakladať a tak začať postupne znižovať dlhodobú nezamestnanosť.

Cieľom agentúry pre rozvoj je podľa predsedu BBSK Jána Luntera založiť prvý krajský sociálny podnik. Pozornosť chcú venovať aj programu vyrovnávania regionálnych rozdielov medzi jednotlivými okresmi. Spomínal sa najmä juh kraja. Spolupracovať chcú aj so školami a prinášať inovácie, ktoré by zvýšili uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. Dôležité je tiež skvalitnenie odborného vzdelávania a jeho prepájanie s praxou.

Bez financií by to nešlo a tak medzi priority patrí aj získavanie externých zdrojov financovania, predovšetkým zo zdrojov Európskej Únie. Rozvojová agentúra BBSK bude podobne ako BB Regionálna správa ciest inštitucionálne oddelená od samotného Úradu BBSK, čo znamená že sa na ňu nevzťahuje zákaz čerpania eurofondov. Svoje aktivity bude môcť spolufinancovať zo zdrojov Európskej Únie a rovnako pomáhať obciam a organizáciám v kraji písať projekty na čerpanie eurofondov. Rozvojová agentúra chce tiež pôsobiť ako analytická jednotka, ktorá bude zhromažďovať a vyhodnocovať dáta o aktivitách a o kraji všeobecne. To umožní rozhodovať sa tak, aby z investovaných prostriedky bol maximálny možný úžitok.

Keďže Rozvojová agentúra BBSK bude používať aj zdroje z rozpočtu kraja, bude pod efektívnou kontrolou zastupiteľstva aj hlavného kontrolóra, ktorý bude môcť kedykoľvek podrobne kontrolovať všetky účty a aktivity agentúry ako aj organizácií, s ktorými pri nich bude spolupracovať.

Užšia spolupráca

Nikto nepozná svoj kraj lepšie ako ľudia, ktorí v ňom žijú. Často sa stáva, že miestni obyvatelia ani netušia, že v ich blízkosti sa nachádza unikátny objekt, že tam rastú jedinečné rastliny a podobne. Pri podpisovaní memoranda o spolupráci Rozvojovej agentúry BBSK a jednotlivými OOCR sa hovorilo aj o užšej spolupráci, s dôrazom na zviditeľňovanie miestnych aktivít, vzácností, pamätihodností, či prírodných krás, jedinečných produktov a služieb. Poukázalo sa aj na problémy, s ktorými sa stretávajú podnikatelia pôsobiaci v cestovnom ruchu. Agentúra nebude iniciovať vlastné aktivity, ale bude skôr akýmsi podporovateľom miestnych organizácií cestovného ruchu. Na pleciach týchto organizácií ostáva aktivita smerujúca k zviditeľneniu a rozvoju ich oblasti, ktorú poznajú lepšie ako ktokoľvek iný. Znalosť prostredia je obrovským potenciálom a výhodou pre ďalší posun. Akýkoľvek dobrý projekt v jednotlivých regiónoch bude agentúra pripravená podporiť.

Prvý „krok“ už počas leteckých dní na Sliači

O banskobystrickom kraji sa dobrá zvesť nešíri len Slovenskom, ale putuje aj do zahraničia. Ako povedal Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice, už teraz existuje medzinárodná spolupráca najmä s družobnými mestami, ale jednotlivé regióny sú stále lepšie prezentované aj na rôznych medzinárodných výstavách, či veľtrhoch. Regionálna agentúra BBSK chce svoju prvú veľkú prezentáciu spustiť počas Leteckých dní na Sliači začiatkom septembra. Je to asi najlepšia príležitosť, pretože letecké dni na Sliači patria medzi najnavštevovanejšie podujatie na Slovensku s účasťou vysoko prevyšujúcou 100. 000 účastníkov nielen zo Slovenska.

mp

 

 

 

 

 

Pozri tiež

Za prvý polrok krajský stavebný sociálny podnik vykonal stavebné práce za vyše sto tisíc eur

Za prvé mesiace tohto roka krajský sociálny podnik zrealizoval zákazky za takmer 138 tisíc eur. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *