FOTO: Na radnici si pripomenuli 125. výročie založenia Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici

Regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici v spolupráci a mestom Banská Bystrica si v stredu 9. decembra 2015 v priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici pripomenuli 125. výročie založenia Obchodnej a priemyselnej komory v meste pod Urpínom.

„125. výročie založenia SOPK v Banskej Bystrici je výročím vás podnikateľov, ktorí svojou prácou, nápadmi, šikovnosťou, zanietenosťou a odhodlaním tvoríte hodnoty, poskytujete prácu iným a ste ochotní formovať a meniť prostredie okolo nás. Preto vám chcem všetkým v mene SOPK poďakovať. Úloha našej regionálnej komory nie je pre podnikateľskú sféru zanedbateľná. Plní úlohu sprostredkovateľa, ktorý spája potenciál a zanietenosť s požiadavkami a potrebami trhu či už na Slovensku alebo v zahraničí,“ povedal v úvode predseda predstavenstva Regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici Július Kriváň.

Pozvanie na slávnostné popoludnie prijal aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, ktorý zdôraznil dôležitosť spolupráce samosprávy s podnikateľmi a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre rozvoj ekonomiky v našom meste.

„Mesto Banská Bystrica bude vždy hrdým partnerom podujatí v rámci ktorých vzdávame úctu múdrym, kreatívnym a výnimočným ľuďom. Takým bol aj Viliam Paulíny. Dovoľte mi pripomenúť, že od začiatku roka sa snažíme so SOPK budovať nový vzťah, nový model spolupráce a sme v intenzívnom kontakte. Som presvedčený, že takéto kroky sú nesmierne dôležité pre rozvoj ekonomiky v našom meste,“ zdôraznil vo svojom príhovore primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Slávnostného popoludnia sa zúčastnili prezident Sumskej obchodnej a priemyselnej komory z Ukrajiny Konstantin Makarenko a históriu a míľniky Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici pripomenula riaditeľka regionálnej komory SOPK v Banskej Bystrici Ing. Marína Spirová.

Prvé obchodné a priemyselné komory vznikali v 17. a 18. storočí vo Francúzsku v období merkantilizmu. Na našom území siaha ich história do Rakúsko-Uhorskej monarchie, keď na základe ríšskeho zákona č. 122 z 26. marca 1850 vzniklo 60 obchodných a priemyselných komôr, z toho 11 v Uhorsku, na území dnešného Slovenska to boli komory v Bratislave a Košiciach. Počet a rozsah územia komôr sa viackrát upravoval, ustálil sa v roku 1890, kedy bola na území Slovenska zriadená aj tretia obchodná a priemyselná komora so sídlom v Banskej Bystrici. Zakladateľom banskobystrickej obchodnej komory bol minister obchodu Gabriel Baross, jeden z najvýznamnejších štátnikov bývalého Uhorska. Obchodné a priemyselné komory zohrali významnú úlohu pri spriemyselňovaní Uhorska pri budovaní ciest a železníc, zveľaďovaní remesiel a domáceho priemyslu, rozvoji exportu, zakladaní a podpore odborných škôl.

Slovenská obchodná a priemyselná komora pôsobí na Slovensku v súčasnej podobe od roku 1992 ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí. SOPK so sídlom v Bratislave v krátkom čase vybudovala svoje regionálne štruktúry v podobe regionálnych komôr SOPK v dnešných sídlach krajov. Činnosť OPK v Banskej Bystrici bola obnovená 25. marca 1991 otvorením prvej regionálnej kancelárie na Slovensku ešte v rámci Československej obchodnej a priemyselnej komory Praha. V apríli 1997 bola zriadená Banskobystrická regionálna komora SOPK pre cca 5000 firiem severnej časti Banskobystrického kraja. Od 1. januára 2010 bola jej pôsobnosť rozšírená na celé územie Banskobystrického kraja.

Slávnostného popoludnia sa zúčastnili aj vnuci Viliama Paulinyho, predsedu Obchodnej a priemyselnej komory v rokoch 1923 – 1938, Ing. Ján Pauliny a Dr. Vladimír Pauliny, ktorí si z tejto významnej udalosti odniesli pamätnú medailu. Po formálnej časti už bola pre zúčastnených pripravená slávnostná recepcia.

(pef)

Pozri tiež

Začína sa historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia zimného štadióna

Dnešný podpis zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou MBB a. s. a vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou INGSTEEL, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *