Foto: V Podlaviciach oslavovali 10. výročie DC Dúbrava

Jubilejné 10. výročie oslávili členovia Denného centra Dúbrava Podlavice – Skubín v Banskej Bystrici.

V stredu 11. apríla sa v Základnej škole na Gaštanovej ulici v Podlaviciach zišlo približne 100 seniorov, aby oslávili 10. výročie založenia klubu dôchodcov, dnes Denného centra Dúbrava. Skubínčania a Podlavičania patria medzi ľudí, ktorí držia spolu. Minimálne to platí pre DC Dúbrava, kde vždy a pri každom podujatí cítiť atmosféru akú zažijete málokde. Seniori akoby tu prestali starnúť a vďaka tým najaktívnejším sa aj tí ostatní môžu niekoľkokrát do roka potešiť, zabaviť, stretnúť so známymi, vzdelávať, chodiť na výlety, pripomínať si významné sviatky a robiť ďalšie a ďalšie veci, ktoré by bez existencie DC nikdy nezažili. Život je v Podlaviciach pestrejší a členská základňa sa stále rozrastá, v roku 2018 DC Dúbrava eviduje už 155 členov čo ich radí medzi najpočetnejšie v meste.

Na oslavy prišli aj zástupcovia mesta Banská Bystrica, primátor Ján Nosko, viceprimátori Martin Turčan a Jakub Gajdošík, vedúca matriky Marta Čellárova, Adriana Tupá z odboru sociálnych vecí a mestský poslanec Daniel Karas. Prítomný bol aj krstný otec klubu dôchodcov DÚBRAVA, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor.

Z domácich za stolom hostí nechýbali Danko Uhliar a Marek Odaloš.  Zaželať všetko dobré a odovzdať pozdravy zo spriateleného DC Nádej prišli jeho členky, ktoré obdivujú najmä súdržnosť  a ľudskosť, ktorou si v Podlaviciach vedia získať takmer každého kto k nim zavíta.

Hostí privítala už tradične Elena Šupolová, ktorá bola aj moderátorkou podujatia. Z príhovormi vystúpili vedúca klubu Zuzana Kohútová a pripojili sa aj hostia. Od primátora dostali členovia DC Dúbrava krásnu tortu, pamätný list a ďalšie dary. Pri príležitosti 10. výročia dostali nádherné kytice kvetov ako malú vďaku za obetavú a dlhoročnú prácu najaktívnejšie členky a členovia DC Dúbrava.    

Ocenení boli:

  • vedúca DC Zuzana Kohútová
  • hospodárka Elena Šupolová, ktorú však mnohí i samotná pani Kohútová považujú za skutočnú vedúcu
  • zástupkyňa vedúcej Anna Kánová
  • za svoju obetavú prácu pre ostatných boli ďalej ocenení ešte pani Beňová, Necpalová, Ivaničová, Bullová, Krnáčová Eva, Krnáčová Marta, Ciglerová, Schwartzová a pán Vesel

Po odovzdaní malých darov bolo vidieť aj lesknúce sa oči a tak bol ten správny čas, aby si všetci spolu zaspievali klubovú hymnu, po ktorej nasledoval kultúrny program. V Podlaviciach sa to už jednoducho nezaobíde bez básní od pani Bullovej, po ktorej snáď prvý krát vystúpili Podlavické kmotry s trémou. Nikdy predtým sa im nestalo, že im vypadol text, no hoci sa to teray stalo, okamžite sa vynašli a ostatných to príjemne pobavilo. Fašiangová scénka a fašiangový tanec už v miestnosti nenechala nikoho vážneho a na jedinečnom humore sa s chuti zasmial každý, kto na oslavách bol. Veselou pesničkou výbornú jarnú atmosféru umocnil Jozef Gajdoš a spoločne si všetci zaspeivali ešte jednu klubovú pieseň.

Výstavka ručných prác členiek klubu, ktoré navštevujú krúžok v komunitnom centre na Robotníckej ulici bola ukážkou trpezlivosti a umenia, ktoré sa nedá oceniť. Podlavičanky sa totiž nechodia „do mesta“ učiť, ale práve naopak, svoje skúsenosti a zručnosti podávajú ďalej.

Do ďalšej desaťročnice želáme všetkým v DC Dúbrava pevné zdravie a čo najviac vydarených podujatí aj my z redakcie Priekopník.

mp

Pozri tiež

Foto: Veľké stretnutie seniorov opäť v Podlaviciach

Vďaka zachovaniu Kultúrneho domu v Podlaviciach a obetavému prístupu tamojších ľudí sa už po štvrtýkrát …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *