Je vaše dieťa pripravené nastúpiť do školy?

Nastupuje vaše dieťa do prvého ročníka ZŠ?

September sa blíži a vaše dieťa čaká nástup do školy. Zápisy do škôl prebiehajú vždy v apríli a v tom čase by už deti mali mať za sebou vyšetrenie školskej zrelosti. Vyšetrenie školskej zrelosti pred zápisom nie je povinné a netreba naň odporučenie ani materskej školy, ani pediatra. Je len na rozhodnutí rodičov. Každé dieťa je však jedinečné a o tom, či je pripravené zanechať hru a opustiť prostredie škôlky je individuálne. Pretože na školské povinnosti musí byť pripravená celá osobnosť dieťaťa. Je veľmi dôležité, aby dieťa išlo do školy dobre pripravené, ale neznamená to, že teraz máte započať ročný prípravný maratón. Dieťa sa má hrať a cez hru získať vedomosti, trénovať zručnosti.

Niektoré deti môžu po veku 4-5 rokov poznať písmená, majú bohatú slovnú zásobu, ale ich grafomotorika je pozadu. Grafomotorika je súbor pohybových činností, ktoré sa využívajú pri kreslení a písaní. Grafomotorika však nie je len o práci rúk. Zahŕňa aj správne sedenie pri písaní, správny úchop a postavenie ruky pri písaní, ale aj výber správnych písacích potrieb. Je aj jedným z najdôležitejších kritérií pri prijatí dieťaťa do školy. Spolu s vekom dieťaťa, telesnou a mentálnou spôsobilosťou, emocionálnou a sociálnou zrelosťou, rečou a rozvojom matematických schopností, patrí medzi znaky školskej zrelosti. To, že má vaše dieťa šesť rokov a je vekovo zrelé na to, aby začalo chodiť do školy, ešte neznamená, že má vedieť písať. Skôr, ako prvýkrát zazvoní školský zvonec by však vaša ratolesť mala zvládnuť správne držanie ceruzky a sklon zošita. Dieťa by malo vedieť primerane s ceruzkou manipulovať a tlačiť. Ak je vaše dieťa ľavákom je nevyhnutné  ľavorukosť tolerovať.

Základné vedomosti, schopnosti a zručnosti predškoláka

• samostatne sa obliecť a obuť;
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
• správne vyslovovať všetky hlásky;
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
• poznať základné farby;
• spočítať predmety najmenej do „päť“;
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
• orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

Nestačí však vyzbrojiť dieťa do školy len vedomosťami, nezabúdajme na láskavú a chápajúcu výchovu. Hovorí sa, že dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok života, má nastúpiť do prvej triedy základnej školy. A väčšina rodičov to berie ako fakt. Ak sa nástup dieťaťa do školy zbytočne urýchli, treba počítať s vážnymi následkami: traumatizované dieťa, ktoré v škole nestíha. „Dieťa si navyše svoju nedostatočnosť uvedomuje a tým trpí jeho sebavedomie ešte viac.“Treba najprv premýšľať až potom konať (teda zapísať dieťa do školy). Každoročne asi 10 percent populačného ročníka do školy „na čas“ nenastúpi.

er, foto tasr

Pozri tiež

Remeselná dielňa v turisticko- informačnom centre Horehronie

Priestory turisticko- informačného centra Horehronie v obci Bystrá sa každú stredu menia na malú remeselnú dielňu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *