Kontakty

Šéfredaktor

Bez názvu - 2 Erika Karová (ek)
048/4299953
e-mail: karova@priekopnik.sk

Zástupca šéfredaktora

Bez názvu - 2

Ivana Humeníková (ih)
e-mail: humenikova@priekopnik.sk

 

Redaktor

Bez názvu - 2 Miroslav Pôbiš (mp)
redaktor, fotograf
tel.: 0918 321 336

 

 

 

Autor: