Martin Klus: Nerovnaké zaobchádzanie s našimi deťmi zo strany vedenia mesta je neakceptovateľné

Najdôležitejším bodom dnešného banskobystrického mestského zastupiteľstva je schvaľovanie návrhu VZN o určení výšky finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica. Na rokovaní sa očakáva búrlivá diskusia. Viacerí zriaďovatelia škôl i rodičia detí vrátane časti poslancov totiž nesúhlasia, aby jeho súčasťou bola zrejmá diskriminácia detí.

Tá podľa nich spočíva v tom, že mesto dostane na každého žiaka z podielových daní rovnakú čiastku, avšak na deti v nemestských školách a škôlkach dáva len 88 percent z nej.

„Všetci v našom meste platíme rovnaké dane a preto nerovnaké zaobchádzanie s našimi deťmi zo strany vedenia mesta je pre mňa absolútne neakceptovateľné,“

uviedol poslanec MsZ v Banskej Bystrici Martin Klus, ktorý tento stav dlhodobo kritizuje.

„Toto opatrenie je navyše pre niektoré cirkevné a súkromné školy likvidačné, čo je zlou správou pre pluralitu a kvalitu vzdelávacieho systému v našom meste. Veľkým otáznikom tiež zostáva, čo sa s nešťastne ušetrenými 12 percentami ďalej udeje,“ doplnil Klus.

Poslanec Martin Klus víta a podporuje, že sa tento rok silne zaktivizovala aj verejnosť, ktorá už niekoľko dní vytrvalo oslovuje poslancov MsZ, ale aj vedenie mesta otvoreným listom či dokonca petíciou.

„Budem rád, ak sa verejnosť aj aktívne zúčastní na rokovaní zastupiteľstva. Rád by som všetkých zainteresovaných ubezpečil, že aj tento rok predložím návrh na uznesenie, aby pomer dotácií viac už nebol diskriminačný. Verím, že ma tentoraz podporí väčšina kolegýň a kolegov poslancov. O to viac, že mesto má v posledných rokoch nebývalé finančné možnosti, a to vďaka priaznivému výberu daní, ktoré nemá v novodobej histórii mesta obdoby,“

uzavrel Klus.

TS Martin Klus

 

Pozri tiež

Tomáš Klus v Banskej Bystrici už dnes

Už dnes odštartuje svoj ďalší koncert v banskobystrickom Ministri of Fun na banskobystrických Troskách český pesničkár …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *