Nelegálne cigarety odhalil aj štvornohý colník

Nitrianski colníci zaistili viac ako dve tisíc nelegálnych cigariet. Časť z nich pri kontrole v Obci Iža (okres Komárno) v batožinovom priestore  osobného motorového vozidla vyňuchal špeciálne vycvičený pes Ero, ostatné zaistili colníci pri kontrole fyzických osôb v Komárne. 

Nitrianski colníci zo stanice v Štúrove v rámci mobilného colného dohľadu vykonali v obci Iža, okres Komárno, kontrolu osobného motorového vozidla komárňanskej poznávacej značky s cieľom zistiť, či vodič neprepravuje tovar, ktorý unikol colnému dohľadu resp. daňovému dozoru. Vodič tvrdil, že vo vozidle takýto tovar nevezie. Po kontrole vykonanej špeciálne vycvičeným služobným psom Erom bolo v batožinovom priestore vozidla nájdených 100 kusov spotrebiteľských balení cigariet balených po 20 kusov, ktoré boli ukryté a zabalené v igelitovej taške. Vzhľadom na to, že cigarety neboli označené kontrolnou známkou a vodič nevedel preukázať pôvod ani spôsob ich nadobudnutia, vzniklo podozrenie, že za tento tovar nebola odvedená spotrebná daň. Z uvedeného dôvodu colníci cigarety zaistili a uskladnili v sklade colného úradu.   

Pri ďalších kontrolách v Komárne nitrianski colníci zistili, že dve fyzické osoby ponúkajú bez oprávnenia na predaj nelegálne cigarety, ktoré neboli označené kontrolnou známkou a tieto osoby nevedeli taktiež preukázať pôvod a spôsob ich nadobudnutia. V poslednom období to bol v Komárne už deviaty prípad, kedy bol colníkmi zistený nelegálny predaj neoznačených cigariet. Celkovo bolo pri posledných kontrolách v okrese Komárno zaistených už viac ako 6 000 kusov takýchto cigariet. Fyzickým osobám je za zistené priestupky možné uložiť pokutu až do výšky 33 193,91 eur, minimálne však 66,38 eur.

Colný úrad Nitra vyzýva občanov, aby v prípade, ak im budú ponúkané na kúpu cigarety bez kontrolnej známky, kontaktovali najbližší útvar colného úradu alebo podali informáciu na č.t. 0800 110 110 (tzv. „zelená linka KÚ FS“). Okrem škody vzniknutej štátu únikom na spotrebnej dani, hrozí práve spotrebiteľom nelegálne vyrobených cigariet väčšia škoda, a to priamo ohrozenie ich zdravia. Je vysoko pravdepodobné, že nelegálne vyrobené cigarety obsahujú oveľa väčšie množstvo karcinogénnych, alergizujúcich či iných škodlivých látok ako legálne vyrobené cigarety, ktoré sú samé o sebe považované za škodlivé. Pri nelegálnych cigaretách nemožno garantovať ani kvalitu použitého papiera, filtrov či iných zdanlivo bezvýznamných súčastí cigariet.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu.

TS Finančná správa

Pozri tiež

Finančná správa rozširuje miesta na podanie daňových priznaní

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozširuje miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *