Odborníci i aktivisti zhodnotia výsledky projektu obnovy hradov

Urobiť odpočet doterajších aktivít, zhodnotiť ich výsledky, ale aj zdieľať skúsenosti a podnety do budúcnosti sú cieľom dvojdňovej medzinárodnej konferencie Oživovanie hradov, ktorá sa koná v dňoch 13.-14. februára v Bratislave.

V rámci programu vystúpia slovenskí i zahraniční odborníci i zástupcovia dobrovoľníckych združení a samospráv, ktorí sa v predchádzajúcich rokoch aktívne zapojili do programu obnovy slovenských hradov.

Generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Radoslav Ragač v príhovore pripomenul, že konferencia bude sumarizovať doterajšie výsledky projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných a dobrovoľníkov. Naznačil tiež široký tematický záber, od vedeckých poznatkov, samotnej metodiky obnovy hradnej architektúry až po praktické otázky manažmentu pri využití potenciálu kultúrneho dedičstva.

„Naším cieľom nie sú prázdne pamiatky, akési mauzóleá, ktoré príde z času na čas niekto otvoriť, ale živé objekty, v ktorých sa bude odohrávať kultúrne dianie a bude lákať návštevníkov,“ uviedol Ragač.

Generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová zdôraznila fenomén, ktorým sa hrady a ich obnova stali pre aktívnu občiansku spoločnosť, taktiež význam tejto občianskej participácie v  procese zachovania kultúrneho dedičstva. Aj ona považuje za významný medzník v tejto oblasti aktivít synergické spojenie dotácií rezortu kultúry a prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom ktorých môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR uhrádzať mzdy a odvody nezamestnaných angažovaných v rámci sezónnych prác do obnovy hradov. Kosová je presvedčená, že aktuálna konferencia je výbornou príležitosťou spropagovať tento projekt pred zahraničnými expertmi z okolitého regiónu i v súvislosti s migračnou výzvou, ktorej Európa čelí.

„Propagácia nášho projektu umožní poukázať na to, ako integrovať mladú migrujúcu pracovnú silu, ktorá prúdi do Európy, ako jej dať šancu na dôstojný život a využiť to spoločne na zveľadenie nášho kontinentu,“ uviedla Kosová.

Spoločný projekt rezortov kultúry a práce funguje od roku 2011, postupne sa v rámci neho rozbehla obnova viac ako 40 hradov, hradných ruín i historických parkov po celom Slovensku. V rámci dotačného systému MK žiadateľom o podporu obnovy takýchto objektov doteraz vyčlenili 4.236.826 eur. Súčasťou konferencie, ktorú MK organizuje s občianskym združením Zachráňme hrady a Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre, je aj výstava na túto tému. Verejnosti bude v dvorane MK sprístupnená do konca februára.

Konferencia Oživovanie hradov je súčasťou oficiálnych podujatí v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

tasr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *