Oficiálne otvorená „Záhradka Kamarátka“ poslúži na oddych a spríjemní voľný čas

Na to, aby sa človeku v meste lepšie žilo, potrebuje kúsok živej prírody. Tú si prenáša do miest v podobe parkov, záhrad, alejí, trávnikov, botanických či zoologických záhrad….

Takýmto kúskom prírody v meste Banská Bystrica je aj novo obnovená a zrekonštruovaná oddychová zóna „Záhradka Kamarátka“. Jedná sa o priestor, kde sa občania mestskej časti môžu oboznamovať so starostlivosťou o liečivé a okrasné rastliny, vysadené v priestoroch záhradky. Obnova tejto rekreačno – oddychovej zóny vznikla pod záštitou neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, ktorá vďaka Nadácii Tesco získala finančné prostriedky na realizáciu projektu „Práca s pridanou hodnotou od nezamestnaných“ v rámci výzvy grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Na realizácií projektu sa aktívne podieľala aj Súkromná základná škola Dve Ruky a dobrovoľníci spolupracujúci s Podnikom medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Išlo predovšetkým o obyvateľov Banskej Bystrice, evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktorí sa na viac učia základným pracovným návykom a zručnostiam.

Dňa 25.9.2017 prebehlo oficiálne otvorenie „Záhradky Kamarátky“, za účasti primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska. Sprievodný program moderovala pani Ing. Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí a členka Správnej rady PMP – ŠPV, n.o. O kultúrny program spojený so spevom, cvičením s mečmi či recitovaním, sa postarali deti zo základných škôl Pieninská, Radvaň, SZŠ Dve ruky ako aj učitelia so Súkromnej základnej umeleckej školy LAVUTA.

V mene Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým dobrovoľníkom, vystupujúcim, ako aj zúčastneným. Tešíme sa na Vašu skorú návštevu a dúfame, že „Záhradka Kamarátka“ Vám poslúži na oddych a spríjemní voľný čas.

TS a foto: Kolektív PMP – ŠPV, n.o.

 

Pozri tiež

Záhradkári obsadili prízemie mestského úradu vo Zvolene

Nejedná sa o žiadne protestné aktivity, záhradkári sa prišli pochváliť najkrajšími kúskami so svojej úrody. Dnes …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *