Participatívny rozpočet: Kompletný prehľad výsledkov a predstavenie podporených projektov

Vo štvrtok 11. júna skončilo hlasovanie za projekty predložené v aktuálnom ročníku participatívneho rozpočtu. Prví sme vás informovali o výsledkoch hlasovania a teraz sa poďme pozrieť na bližšie informácie o hlasovaní ale aj o víťazných projektoch.

O realizáciu z prostriedkov participatívneho rozpočtu sa tento rok uchádzalo spolu 17 projektov, ktoré mohli občania predložiť v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory, Kultúra a história a Šport a mládež. Hlasovanie sa spustilo 21. mája na Druhom diskusnom fóre, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch historickej radnice na Námestí SNP a kde mohli všetci predkadatelia predstaviť svoje projektové návrh verejnosti. Zúčastnilo sa ho 112 Banskobystričanov. Od 22. mája do 11. júna mohli obyvatelia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici a vekom minimálne 15 rokov hlasovať aj do urny, ktorá bola pripravená na Klientskom centre mestského úradu. Túto možnosť využilo ďalších 400 ľudí a celkovo sa tak hlasovania zúčastnilo viac ako 500 obyvateľov Banskej Bystrice. Z celkovej čiastky 19 343 eur bude podporených päť projektov s najvyšším počtom hlasov. A takto dopadli výsledky hlasovania:

1. Získanie prostriedkov na zabezpečenie chodu detského folklórneho súboru Radosť Banská Bystrica a tlač prezentačnej brožúry

Projekt je zameraný na zlepšenie a zefektívnenie činnosti detského folklórneho súboru Radosť Banská Bystrica, ako telesa s bohatou históriou, ktoré reprezentuje kultúrne tradície a folklórne zvyky slovenských regiónov prostredníctvom prirodzeného detského prejavu. Snahou je dôstojná prezentácia nášho banskobystrického regiónu.  Vzhľadom na to, že bežné náklady na prevádzku súboru sa stávajú neúnosné pre rodičov detí, žiadali predkladatelia príspevok na samotnú prevádzku ako aj na výnimočný výdavok, a to na tlač prezentačnej brožúry o súbore. Len mesačné nájomné priestorov, kde má folklórny súbor tréningy predstavuje čiastku približne 436 eur, ďalej sú to vysoké náklady na dopravu, úpravu krojov, obnovy krojových súčastí, náklady na ozvučenie, tvorbu choreografií a iné. Z participatívneho rozpočtu bude čiastočne financované nájomné za obdobie od septembra 2015 do júna 2016 (3 000 eur) a tlač 500 kusov prezentačnej brožúry o súbore (1 000 eur).

Celkový rozpočet projektu: 4 000 eur

2. Oddychová zóna pre deti a dospelých v Mestskom parku s výtvarnými prvkami

Hlavnou myšlienkou projektu je znovu oživiť Mestský park v Banskej Bystrici , ktorý bol v minulosti miestom oddychu, príjemných prechádzok a posedení, vzájomného stretávania sa rodín, ale aj koncertov v centrálnom altánku. V súčasnosti je však tento vzácny priestor dosť zanedbaný a Bystričanmi málo navštevovaný. Miesto je jedinečné svojou polohou a priestorom, ktorý poskytuje všetkým obyvateľom Banskej Bystrice. Realizáciou projektu sa oživí a zrevitalizuje časť parku a vytvorí sa tak miesto podporujúce trávenie voľného času v prírode. Posilní sa aj občianske cítenie obyvateľov. Hlavnou aktivitou bude výsadba nových rastlín, čím sa podporí pestovanie pôvodných drevín, rastlín a kvetov a zároveň sa posilní vzťah ku životnému prostrediu a všetkým jeho zložkám. Snahou je posilniť záujem o starostlivosť o životné prostredie medzi obyvateľmi Banskej Bystrice. K tomu budú slúžiť informačné panely, ktoré budú informovať o starostlivosti o životné prostredie v parkoch , úlohách rastlín a stromov v našom živote ako aj o tom, čo môžeme pre ochranu prírody urobiť v bežnom živote. Druhou aktivitou je vytvorenie oddychovej zóny  v New Faces Aréne v Mestskom parku, ktoré v sebe zahŕňa vybudovanie drevených artefaktov pre realizovanie workshopov a art terapie, vytvorenie miesta pre oddych a trávenie voľného času – osadenie okrasných drevených artefaktov  v duchu ,,Ostrova pokladov,, a to konkrétne: rozprávkový morský koráb, rybky na  sedenie, morská príšera, truhlica s pokladom, loď dobrodruhov, vyhliadková veža, rodinná lavica z masívu. Aktivity budú realizovať členovia občianskej združenia NEW FACES a dobrovoľníci, ktorí spolupracujú s občianskym združením prostredníctvom dobrovoľníckej práce. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu – drevo, kovové prvky, spojovací materiál, či ochranné náterové hmoty.

Celkový rozpočet projektu: 1 900 eur

3. Laskomerské singletraily

Budovanie cyklo-areálu pre horských cyklistov – 6 tratí o celkovej dĺžke cca 15km (špeciálne sekcie), ktoré prinesú  – technické, zábavné a dobrodružné jazdenie na špeciálne upravených tratiach v lokalite Laskomerská dolina a blízkom okolí. Nové možnosti pre široké spektrum cyklistov. Prípravná fáza, ktorá zahŕňala vybavenie všetkých potrebných povolení a dokumentácie, je už úspešne ukončená. Prvá fáza výstavby bola zahájená v októbri 2014. Aktuálne, je takmer ukončený prvý zo šiestich plánovaných chodníkov/singletrailov v dĺžke 3,5km a čoskoro začne reálne slúžiť cyklistom. Lokalita Laskomerskej doliny bola zvolená z viacerých dôvodov. Prvým je jednoduchá dostupnosť v blízkosti mesta, prístupná na bicykli bez potreby použitia iného dopravného prostriedku. Za druhé, oblasť mestského lesoparku Laskomer je už dlhodobo určená ako zóna na rekreáciu a športové vyžitie občanov mesta, ale túto funkciu neplní. Vďaka tomuto projektu sa tejto lokalite prinavráti jej plánované využitie a prinesie zlepšené možnosti nie len pre cyklistov, ale i peších, či bežcov. Za tretie, lokalita je mimoriadne cyklisticky atraktívna.

Celkový rozpočet projektu: 3 503,40 eur

4. Dopravné ihrisko

Dopravná výchova je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 –  základný dokument pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Prostredníctvom DV si deti rozvíjajú špeciálne pohybové zručnosti pri bicyklovaní a kolobežkovaní, nadobúdajú informácie o doprave, rozvíjajú si psychomotorické kompetencie a prirodzenú radosť z pohybu. Na zabezpečenie DV v predškolskej výchove je potrebné vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre bezpečný pohyb detí. Nakoľko je asfalt popraskaný a zničený je nutná oprava a rekonštrukcia dopravného ihriska.

Rekonštrukcia by mala prebiehať v nasledovných fázach:

  • zbrúsenie a vyrovnanie asfaltového povrchu
  • nanesenie nového asfaltu
  • nové vodorovné dopravné značenie na asfalte /špeciálna farba na asfalt/

Celkový rozpočet projektu: 5 000 eur

5. Sásovská mozaika

Projekt Sásovská mozaika reaguje na potreby obyvateľov sídliska s cieľom napomôcť tvorbe sociálnych sietí a prehlbovaniu sociálnych väzieb v komunite. Komunitné umenie je nástroj neformálneho vzdelávania, ktorý umožňuje otvoriť dialóg, podporiť mieru angažovanosti a spojiť ľudí, ako súčasť procesu umeleckého vyjadrenia. Technika komunitnej mozaiky, s ktorou chceme pracovať, svojou symbolikou spájania rôznorodých čiastočiek do harmonického celku, vytvára paralelu spájaniu ľudí zo sídliska do súdržného spoločenstva. Hlavným cieľom autoriek projektu je vytvoriť koncept, ktorý zabezpečí kontinuálnu interakciu medzi rôznorodými skupinami na sídlisku a podporí tak vytváranie a upevňovanie sociálnych väzieb medzi skupinami a jednotlivcami.

Celkový rozpočet projektu: 4 660 eur

Kompletný prehľad výsledkov hlasovania

Názov projektu plusové hlasy mínusové hlasy výsledný počet hlasov
Získanie prostriedkov z PRBB na zabezpečenie chodu DFS Radosť… 114 12 102
Oddychová zóna pre deti a dospelých v Mestskom parku s výtvarnými prvkami 101 2 99
Laskomerské singletraily 83 3 80
Dopravné ihrisko 84 5 79
Sásovská mozaika 73 6 67
Eko Fončorda – Externá Komunitná Obývačka 71 6 65
Projekt LETO – Kultúra pre ľudí 2015 66 4 62
Zastávka naša každodenná 68 7 61
Radvanský chodník  geoparkom 52 2 50
Oživme spoločne sídlisko 48 1 47
Parkour Meeting Banská Bystrica 2015 46 5 41
Úprava oddychovej zóny – revitalizácia existujúceho športovo-oddychového areálu 41 0 41
Bystričania neznášajú opustené deti 40 2 38
Urban Art Fest 43 6 37
Fončorda: Multifunkčné ihrisko 29 5 24
Basketbalové vybavenie pre deti a mládež 18 2 16
Príprava a organizácia 720. výročia obce Rakytovce 35 26 9
Putovanie s Mikulášom 2015 5 6 -1
Komunitné centrum v Iliaši 2 13 -11
Získanie prostriedkov na „Deň s hokejbalom a netradičnými športami“ 14 29 -15

(pef)

Pozri tiež

V Mestskom parku pribudla zeleň

Počas uplynulých rokov sme pristúpili k revitalizácii zelene v Mestskom parku, na základe čoho museli byť vyrúbané …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *