Prievidza: Organizácie a školské rady môžu delegovať zástupcov do Rady mladých

Mládežnícke organizácie a žiacke školské rady v Prievidzi majú ešte niekoľko dní na to, aby delegovali svojich zástupcov do Rady mladých. V poradnom orgáne mestského zastupiteľstva, ktorý sa samospráva rozhodla oživiť, bude zastupovať každý subjekt jeden zástupca. Informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

Do Rady mladých si môžu do 15. septembra delegovať svojho jedného zástupcu žiacke školské rady stredných škôl a žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta, tiež subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v Prievidzi. Urobiť tak môžu doručením písomnosti Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Prievidzi.

„Aj keď sme už mládežnícke organizácie a žiacke školské rady o tejto možnosti informovali na konci minulého školského roka, chceme ju pripomenúť, pretože termín delegovania do 15. septembra je záväzný,“

ozrejmila primátorka Katarína Macháčková.

Samospráva podľa nej bude rada, ak bude v poradnom orgáne čo najviac aktívnych mladých ľudí, ktorí budú pomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov. Oživiť Radu mladých, ktorá je poradným orgánom MsZ, sa mesto rozhodlo na podnet členov žiackych školských rád. Rada má zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta. V apríli preto mestskí poslanci schválili nové znenie smernice upravujúcej zloženie a zriadenie tohto poradného orgánu. Delegovaní zástupcovia budú mať funkčné obdobie jeden rok.

„Rada sa má pravidelne stretávať na zasadnutiach, na ktorých bude rokovať najmä o návrhoch, aktivitách a iných výstupoch s cieľom pomáhať presadzovaniu záujmov a potrieb mladých ľudí. Zovšeobecní skúsenosti z činnosti žiackych školských rád, ako aj podnety detí, mládeže a mládežníckych organizácií. Prípadné návrhy na riešenie problémov bude predkladať kompetentným orgánom,“

dodal Ďureje.

Zdroj a ilustračné foto: tasr

Pozri tiež

Mesto Prievidza chce oživiť Radu mladých, dlhodobo nefunguje

Samospráva Prievidze má záujem oživiť poradný orgán zložený z miestnych žiakov a študentov. Rada mladých …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *