Pustý hrad sa zaradil do významného zoznamu národných kultúrnych pamiatok

Medzi také pamiatky ako Červený Kameň, Betliar alebo Lietava sa na prelome rokov zaradil aj Pustý hrad vo Zvolene. Umožní mu to žiadať financie z dôležitých fondov.

 Zoznam vznikol v spolupráci Pamiatkového úradu SR s Ministerstvom kultúry SR a samosprávnymi krajmi. Predstavuje najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, ktoré si prioritne vyžadujú ochranu a obnovu vzhľadom na ich stav. Zoznam vznikol v roku 2012 a začiatkom roka bola zverejnená jeho druhá aktualizácia.

Okrem Zvolena zoznam obsahuje v regióne napr. opevnenie Banskej Bystrice, kostolíky v Čeríne alebo v Ponikách, pamiatky Banskej Štiavnice či Kremnice. Minulý rok zo zoznamu vypadli zámok Halíč či Vígľaš, ktoré už prešli rozsiahlou rekonštrukciou.

Archeológ Ján Beljak zdôrazňuje oprávnenosť zaradenia zvolenského Pustého hradu do zoznamu:

„Pustý hrad patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie objekty hradnej architektúry na Slovensku, nachádza sa tu najväčšia cisterna na vodu v rámci hradov na Slovensku, veža na Dolnom hrade patrí medzi najväčšie rezidenčné stavby v regióne.“

Na výskume a obnove Pustého hradu sa Zvolen aj vďaka podpore rôznych fondov podieľa už desiatky rokov.

„Sústavný výskum na Pustom hrade prebieha od roku 1992. Mesto ho podporuje od začiatku,“

hovorí primátorka Lenka Balkovičová.

„Hrad si vyžaduje nepretržité stavebno-konzervačné práce, aby bol bezpečný a atraktívny pre návštevníkov,“

potvrdzuje archeológ.

Mesto Zvolen každoročne úspešne žiada financie na obnovu hradu z rôznych grantov, zaradenie do zoznamu mu umožní žiadať o vyššie čiastky.

„Udelený status nám umožní zapájať sa do grantových schém, do ktorých sme doteraz nemali prístup, napr. podprogram Ministerstva kultúry SR, nórskych fondov atď.,“

vysvetľuje Beljak a dodáva,

„na hrade tak budeme môcť v budúcnosti realizovať aj práce, ktoré sú vysoko špecializované, a teda aj finančne náročnejšie.“

Mesto má v súčasnosti pripravené projekty, ktoré vychádzajú z komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu schválenej Krajským pamiatkovým úradom. Niektoré projektové dokumentácie bude potrebné ešte dopracovať.

„V najbližšom období by sme chceli realizovať projekt sanácie, reštaurovania a prezentácie palácového traktu Horného Pustého hradu, ktorý počíta aj s prestrešením paláca. Vznikol by tak jedinečný priestor pre výstavy a rôzne prednášky, ktorý na Pustom hrade chýba,“

uzatvára Beljak.

Plánov je veľa, archeológ aj vedenie mesta dúfajú, že budú v žiadostiach úspešní.

TS a foto: Eva Ježovičová

Pozri tiež

Najzaujímavejším objavom sezóny na Pustom hrade je ihlica z jantáru 

Najzaujímavejším nálezom končiacej archeologickej sezóny na Pustom hrade nad Zvolenom bola tordovaná ihlica vyrobená z …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *