Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

V stredu 15. novembra 2017 si na pôde Ekonomickej fakulty UMB 37 študentov prevezme francúzsky diplom, ktorý získali na základe spolupráce piatich slovenských univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach) s francúzskymi partnerskými univerzitami. Hlavným koordinátorom slovensko-francúzskych univerzitných partnerstiev je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so sídlom v Banskej Bystrici.

Vďaka tejto spolupráci boli študenti v akademickom roku 2016/2017 zapísaní aj na slovenskej univerzite, aj na francúzskej univerzite v ôsmich rôznych študijných programoch. Mohli tak, na základe medziuniverzitnej dohody, získať popri slovenskom diplome aj francúzsky diplom.

Slávnostného odovzdávania francúzskych diplomov sa zúčastnia zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva v SR, ako i zástupcovia slovenských a francúzskych spolupracujúcich univerzít. Podujatie bude pre nových absolventov príležitosť stretnúť sa so zástupcami univerzít, ako aj s členmi sociálnej siete France Alumni Slovensko. Členovia siete sa s čerstvými absolventmi podelia o svoje profesijné skúsenosti a spôsob, akým sa im podarilo zúročiť absolvované frankofónne štúdium na slovenskom trhu práce.

TS: Dana Straková, foto: archív UMB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *