Študentky UMB „liečili“ smutných pacientov biblioterapiou

Študentky Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa rozhodli spríjemniť čas dlhodobo hospitalizovaným pacientom v nemocnici Zelený sen a spoločne vytvorili projekt Čítanie ako terapia.

Zrealizovali ho pod vedením svojej tútorky Martiny Kubealakovej. Informovala o tom Zuzana Ševčíková, referentka marketingovej komunikácie UMB.

„S nemocnicou Zelený sen sme sa dostali do kontaktu vlani v septembri, keď sme sa dozvedeli, že hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pacientom spríjemnili dlhý čas strávený na lôžku. Keď sme sa dostali k predmetu service learning, v rámci ktorého majú študenti možnosť vyskúšať si realizáciu vlastného projektu a prepojiť teoretickú prípravu so získavaním praktických skúseností, neváhali sme a rozhodli sme sa posunúť naše dobrovoľníctvo v nemocnici na vyššiu úroveň,“ priblížila Lucia Szabóová, organizátorka projektu.

Podľa nej z rozhovorov so zdravotníckym personálom a pacientmi vyplynulo, že dlhodobý pobyt v nemocnici pôsobí na pacientov negatívne.

„Sledovali sme úbytok energie, pokles záujmu o okolie, prejavy nudy a frustrácie, niekedy až depresie, apatiu, čo komplikovalo i proces liečby. Vzhľadom na tieto javy sme si určili cieľ nášho projektu, ktorým bolo pomôcť dlhodobo hospitalizovaným pacientom a zmysluplne im vyplniť čas strávený v nemocnici prostredníctvom vybudovania knižnice, zorganizovania série individuálnych a skupinových tvorivých aktivít,“ konštatovala Szabóová.

Biblioterapiou i rôznymi aktivitami sa snažili pomôcť zmeniť negatívne emócie pacientov na pozitívne, odpútať ich pozornosť od choroby, podnecovať diskusiu na základe prečítaných textov, precvičovať ich motoriku, ale tiež vytvoriť príležitosti zabaviť sa, zahrať sa, zasmiať a spoznať sa s ostatnými v zariadení, prípadne nadviazať nové kontakty.

„Nám ako študentkám to umožnilo nazbierať nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia s našou študijnou aprobáciou a posilňovaním kľúčových kompetencií,“ dodala Szabóová.

Študentky zorganizovali aj zbierku kníh, ktorá sa konala počas Univerzitnej noci literatúry. Podarilo sa vyzbierať viac ako 500 kníh. Detské venovali Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, aby aj malým pacientom ubiehal čas v nemocnici rýchlejšie.

Zdroj a ilustr. foto tasr

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *