Študentský divadelný súbor UNIS UMB

Viete, čo o mne napísal Štúr po smrti? Že som bola tvor. Nie žena, nie človek, nie osoba, tvor!“

Tereza Prielomková (študentka učiteľského programu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela) stvárňujúca Adelu Ostrolúcku sa takto začína prihovárať diváctvu v inscenácii Ženy národné, nádoby strieborné na motívy textu Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné. Divadelná hra sa po prvýkrát predstavila bystrickému publiku dňa 2. decembra 2015 o 17.00 v priestoroch D44 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Inscenácia predstavuje prvú premiéru študentského univerzitného divadelného súboru Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod názvom UNIS UMB.

Kolektív vznikol v akademickom roku 2015/2016 zo študentskej iniciatívy a svojím pomenovaním vyjadruje uni-kátnosť a uni-verzitnosť na akademickej pôde – to, že sa členovia a členky chcú tvorivo a umelecky formovať mimo školských kurikul, dobrovoľne a v rámci ich vlastného času. Tiež veria, že nadobudnuté skúsenosti zúročia aj pri ich profesionálnej praxi v pozícii učiteľov a učiteliek, keď budú môcť získané ďalej posúvať svojim žiakom a žiačkam. Cieľom konkrétne zvoleného divadelného predstavenia Ženy národné, nádoby strieborné bolo zvýšiť kultúrne povedomie poukázaním na štúrovské ženy – ich existenciu a významnosť v živote štúrovcov.

Takýto zámer sa stretol s veľkou podporou všetkých oslovených partnerov (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta UMB, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB, Fakulta dramatických umení Akadémie umení, grafická spolupráca so študentmi UMB, Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, service learning) a po premiére aj s veľkým záujmom zo strany divákov.

Preto sa nadšený novovzniknutý divadelný súbor rozhodol pre reprízy svojho debutu. Kapacity priestoru D44 v Štátnej vedeckej knižnici sa zaplnili do posledného miesta dňa 24. februára 2016, a to dokonca dvakrát. O 12. a o 17. hodine.

Reprízy divadelného súboru nielen splnili očakávania, ale opäť ich aj prekročili. Po predstaveniach, na ktorých sa zúčastnili aj odborníci divadelného umenia, dostali členky a členovia divadelného súboru UNIS UMB možnosť účinkovať na Karvašovej Bystrici. V rámci programu prehliadky divadelný súbor odohral svoje predstavenie 30. marca 2016. Záver podujatia patril hodnotiacemu semináru, kde si všetci zúčastnení vypočuli názory a podnety odbornej poroty, ktorú tvorili Dušan Krnáč, Barbora Špániková a Peter Lupovský. Z tretieho ročníka Karvašovej Bystrice si študentský divadelný súbor odniesol dve ocenenia, Tereza Prielomková získala Cenu poroty za herecký výkon v postave Adely Ostrolúckej a Dušana Ambróša ocenila porota za herecký výkon v postave Ludevíta Štúra.

Študentský divadelný súbor taktiež získal pozornosť členov Iniciatívy banskobystrických rodičov, ktorí pre učiteľov a učiteľky ku Dňu učiteľov zorganizovali podujatie, v rámci ktorého sa v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča 19. apríla 2016 odohrala ďalšia repríza hry Ženy národné, nádoby strieborné.

V dňoch 25. – 29. apríla sa v Prešove konala prehliadka univerzitných divadelných súborov Akademický Prešov, ktorá má dlhoročnú tradíciu. V programe Akademického Prešova bola hra študentského súboru z UMB zaradená dňa 27. apríla 2016. Študentský divadelný súbor UNIS UMB sa rozhodol, že Akademický Prešov bol výstižným miestom aj časom pre poslednú reprízuje ho prvej inscenácie.

Blíži sa čas ukončenia akademického roka, ktorý pre študentov a študentky UMB predstavoval veľmi plodné obdobie. Poderniére predstavenia Ženy národné, nádoby strieborné otvorili členovia súboru dvere novému predstaveniu, na ktoré sa môžete tešiť na prelome rokov 2016 – 2017. Ambíciou UNISu UMB je i naďalej sa rozvíjať, do svojich radov prijať nových členov a členky rôznych študijných odborov, a tak obnoviť tradíciu divadelného súboru na akademickej pôde UMB. Súbor vyslovuje poďakovanie všetkým partnerom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili vznik a život tohto zoskupenia. Veľká vďaka patrí viac ako 240 divákom, ktorí navštívili predstavenie a z ktorých priazne sa kolektív mimoriadne teší.

Zdroj : UMB, Marek Čiernik , Patrícia Folvarčíková

Pozri tiež

Tvorivé dni v Divadle Štúdio tanca

Tvorivé dni – trojdňové podujatie spájajúce energiu mladých tanečných talentov s profesionálmi nášho medzinárodného súboru …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *