Tag Archives: UMB

Pedagógovia UMB opätovne získali zlato vo volejbalovom turnaji Memoriálu Milana Podhradského

Pedagógovia UMB opätovne získali zlato vo volejbalovom turnaji Memoriálu Milana Podhradského základných, stredných a vysokých škôl Telocvične na Obchodnej akadémii a Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského na Tajovského 25 v Banskej Bystrici hostili vo štvrtok 30. novembra 2017 volejbalový turnaj základných, stredných a vysokých škôl medzi pedagógmi. Hlavnými organizátormi tohto turnaja boli KTVŠ FF Univerzity Mateja Bela a Rada ZO OZ PŠaV …

Čítaj viac »

Na oslavách 60. výročia KTVŠ FF UMB sa stretli športovci a osobnosti z celého Slovenska

Pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku katedry zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB dňa 23. novembra 2017 celodenný slávnostný program, v rámci ktorého prebehli podujatia ako Okrúhly stôl, medzinárodná konferencia „Kondičný tréning v roku 2017“, beseda s olympionikmi a slávnostný galavečer. Pozvanie na podujatie Okrúhly stôl prijali všetky telovýchovné inštitúcie, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov telesnej výchovy, trénerov, telovýchovných pracovníkov v zastúpení: FTVŠ UK Bratislava, …

Čítaj viac »

Program Univerzity Mateja Bela v rámci Týždňa vedy a techniky 2017

Týždeň vedy a techniky na Slovensku tento rok prebieha v dňoch 6. – 12. novembra 2017. Hlavnými organizátormi podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa každoročne zapája a participuje na propagácii vedy a techniky. Aj tento rok …

Čítaj viac »

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) pozýva uchádzačov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v termíne 8. 11. 2017. Všetkých uchádzačov o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pozývame na Deň otvorených dverí. Pre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2018/2019 a tiež …

Čítaj viac »

Univerzitnému hokeju a štúdiu fandilo na zimáku viac ako 900 stredoškolákov

Uplynulú stredu /25.10./ sa uskutočnilo športovo-kultúrne podujatie organizované pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., v spolupráci s univerzitným hokejovým tímom UMB Hockey Team a Radou študentov mesta Banská Bystrica – Zo školy na zimák – edícia Gymnáziá a stredné školy. Fakulty UMB, Kariérne centrum UMB a vzdelávacie organizácie formou kvízov, súťaží, testov a hádaniek upútali pozornosť stredoškolákov a informovali ich …

Čítaj viac »

Pozvánka: UNIVERZITNÝ DEŇ KARIÉRY 2017

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje každoročne veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pod názvom Univerzitný deň kariéry. Dňa 17. októbra 2017 (utorok) sa od 9.00 v priestoroch historickej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už po ôsmykrát otvoria dvere Univerzitného dňa kariéry (UDK) …

Čítaj viac »

Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania

V termíne  9. – 10. októbra 2017 organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta prírodných vied UMB, 33. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie: TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA – Technology Education as a Part of Common Education pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied, UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov zaoberajúcich …

Čítaj viac »

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávila svoje 25. výročie

Dňa 3. októbra 2017 sa v Aule Beliana na Tajovského ulici 40 v Banskej Bystrici uskutočnili oslavy štvrťstoročia existencie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré boli spojené nielen so slávnostným otvorením akademického roka 2017/2018, ale aj s odhalením sochy Mateja Bela, po ktorom je univerzita pomenovaná. Účasť na oslavách prijali domáci a zahraniční hostia, veľvyslankyne a veľvyslanci, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter …

Čítaj viac »

Univerzita Mateja Bela má 25 rokov

Univerzita Mateja Bela slávnostným ceremoniálom v aule Beliana v utorok 3. októbra 2017 o 10.00 hod. za účasti významných domácich i zahraničných hostí otvorí nový akademický rok a pripomenie si 25. výročie svojho vzniku. Vysokoškolské vzdelávanie má v Banskej Bystrici vyše šesťdesiatročnú tradíciu. Vyššia pedagogická škola, predchodkyňa dnešnej Pedagogickej fakulty, vzdeláva budúcich učiteľov už od roku 1954. V roku 1973 bolo v Banskej Bystrici zriadené detašované pracovisko Obchodnej …

Čítaj viac »

Študenti UMB na svetovej univerziáde 2017 v Taipei

V dňoch 19. – 30.8.2017 sa v taiwanskej metropole Taipei (celá aglomerácia vyše 7 miliónov obyvateľov) uskutočnila už 29. Letná svetová univerziáda. SLSU sa uskutočnila pod sloganom „For you for youth“. Letná svetová univerziáda je druhým najväčším športovým podujatím na svete po letných olympijských hrách o čom svedčia aj nasledovné údaje: súťažilo sa v 17 športoch, zúčastnili sa vysokoškoláci z vyše 170 krajín, počet športovcov …

Čítaj viac »