Tag Archives: UMB

Slávnostné uvedenie knihy do života  

Dňa  25. apríla 2017 sa na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici konalo netradičné podujatie, prvé svojho druhu na pôde EF UMB. Išlo o slávnostné uvedenie do života monografie Neplatená práca na Slovensku. Kniha je výsledkom dvoch rozsiahlych vedeckých projektov podporovaných agentúrou VEGA. Slávnostné podujatie otvoril  dekan  EF UMB  doc.  Ing. Peter Krištofík, Ph. D., ktorý privítal prítomných hostí. Nechýbal medzi nimi ani …

Čítaj viac »

10 medailí pre plavcov UMB v Poľsku

Poľské mesto Olešnica bolo hostiteľom 290 pretekárov z 26 klubov z Bieloruska, Litvy, Poľska a Slovenska na medzinárodnom plaveckom mítingu „ OLEŠNICA 2017 “. Vo wellness komplexe sa v 25-metrovom bazéne predstavilo aj kvarteto pretekárov z Plaveckého oddielu UMB Banská Bystrica. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách. Mládežnícke banskobystrické plávanie znovu zanechalo v zahraničí veľmi dobrý dojem, čo mladí plavci potvrdili ziskom 1 zlatej, 5 …

Čítaj viac »

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelí čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelí čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA UMB významnému matematikovi prof. RNDr. Jaroslavovi Smítalovi, DrSc. Udelenie titulu DOCTOR HONORIS CAUSA UMB sa uskutoční na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UMB a Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB dňa 27. apríla 2017 o 14.00 hod v priestoroch auly Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1 v Banskej Bystrici. Profesor Jaroslav …

Čítaj viac »

Tretie poslanie univerzít – vzdelávanie sa v komunite

Pozvánka na prezentáciu študentských service learningových projektov Verejnosť aj akademická obec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici diskutujú o tom, ako vo vzdelávacom procese reagovať na meniace sa očakávania a požiadavky spoločnosti aj novej generácie, ako vzdelávať pre 21. storočie. Ciest je, samozrejme, viacero, školstvo rozhodne v tomto smere nepociťuje krízu, tá je daná úplne inými faktormi. Mnohé univerzity, medzi nimi aj UMB, chápu …

Čítaj viac »

Ste pripravení na aprílový literárny zážitok? Čítajte bez hraníc spolu s Univerzitnou nocou literatúry

Aj tento rok Vás už tradične privíta Univerzitná noc literatúry na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Séria verejných čítaní sa už po štvrtýkrát uskutoční 19. apríla 2017, tentokrát pod heslom „Čítame bez hraníc“. Prinesie so sebou nové osobnosti a zaujímavé texty a odhalí okrem tradičných miest univerzity aj nové, tajomné zákutia. Táto kombinácia sa postará o magickú atmosféru, ktorú si žiaden fanúšik či …

Čítaj viac »

Študenti na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici diskutovali s guvernérom Národnej banky Slovenska

15. marca 2017 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konala prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska, doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., v rámci Vedeckého seminára Imricha Karvaša. Témou prednášky a následnej diskusie so študentmi boli „Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva“. Guvernér NBS sa vo svojej prednáške zameral na uplynulý a súčasný vývoj inflácie v eurozóne a na Slovensku a uviedol, že sa nízko-inflačné obdobie  …

Čítaj viac »

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela bude otvárať detský kútik

Pri príležitosti 40. výročia vzniku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB)  si Vás dovoľujeme pozvať na oficiálne otvorenie detského kútika pre deti zamestnancov a študentov fakulty. Projekt detského kútika realizuje občianske združenie ZADOBE v spolupráci s EF UMB. Veľká vďaka patrí Nadácii pre deti Slovenska za finančnú podporu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli premeniť priestory schátranej posilňovne na …

Čítaj viac »

Univerzita Mateja Bela otvorí svoje dvere záujemcom o štúdium

Aj prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne na Filozofickej fakulte (FF) Univerzity Mateja Bela (UMB), alebo naše tradície z expozície Katedry sociálnych štúdií a etnológie FF UMB priblížia záujemcom o štúdium na tejto univerzite v rámci dní otvorených dverí (DOD), ktoré budú v piatok a sobotu, 10. a 11. februára. Ako  uviedla hovorkyňa univerzity Dana Straková, pre záujemcov o štúdium sú pripravené kompletné informácie …

Čítaj viac »

Pozvánka na Univerzitný deň pracovných príležitostí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey Team v spolupráci s mestom Banská Bystrica Vás srdečne pozýva na podujatie Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí. Cieľom podujatia Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí je prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločností prezentujúcich kvalitné pracovné …

Čítaj viac »

Projekt, ktorý pomôže mladým dospelým

Projekt ALBIE (celý názov: Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/Podpora gramotnosti dospelých pre rozvoj inklúzie a rovnoprávnosti), chce pomôcť mladým ľuďom vymaniť sa z pasce znevýhodnenia a vymyslieť také vzdelávacie programy, ktoré cielene budú rozvíjať ich vzdelávací potenciál nazývaný funkčnou gramotnosťou. Spôsoby ako zvýšiť funkčnú gramotnosť mladých ľudí a zlepšiť tak kvalitu ich života, a následne sociálnu inklúziu a rovnoprávnosť, hľadá slovenská Katedra andragogiky UMB spolu …

Čítaj viac »