Týždeň zdravia v handlovskom komunitnom centre vyvrcholí odberom krvi mobilnou transfúznou jednotkou

„Neexistuje umelá náhrada krvi, jej jediným zdrojom je človek.“

Toto motto je ústrednou myšlienkou akcie, ktorej organizátorom sú Komunitné centrum Handlová, Mestský úrad Handlová v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky.

Komunitné centrum Handlová má dlhodobo veľmi dobrú spoluprácu s pracovníkmi Mestskej polície Handlová, Obvodného oddelenia PZ Handlová, Hasičským a záchranným zborom v Handlovej.  Počas tohto roka bolo realizovaných viacero preventívnych aktivít  pre klientov komunitného centra, ale aj ostatných obyvateľov mesta. Vyvrcholením preventívnych aktivít bude „Týždeň zdravia“ , ktorého  nosnou akciou bude odber krvi mobilnou transfúznou jednotkou vo štvrtok 29.6.2017 od 8.00 h. do 14.00 h  v priestoroch Komunitného centra Handlová, Štrajková 5 (budova bývalého zdravotného strediska HBP Prievidza a.s.). Darcovia krvi budú obdarovaní drobnou pozornosťou. Komunitné centrum uvíta nahlasovanie darcov do 26.6.2017 na nižšie uvedené kontakty.

Podľa Silvie Bačinskej z Komunitného centra Handlová:

 „ Hlavne s nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou, kedy je zvýšený dopyt po krvi zo strany zdravotníckych zariadení, máme snahu aspoň takto  pomyselnou kvapkou v mori pomôcť všetkým, ktorí to budú potrebovať. Komunitné centru umožňuje ľuďom prijať, transcendovať a oslavovať ich rozdielnosti a odlišnosti. Vzácna tekutina sa pre nás stála aj nositeľkou myšlienky, že sme si všetci rovní.“

V rámci „Týždňa zdravia“ budú prebiehať aj nasledovné sprievodné akcie:

V stredu 28.6.2017 o 14.00 h. beseda na tému „Prevencia úrazov detí“ (v spolupráci s miestnym spolkom Červeného kríza Prievidza) a v piatok 30.6.2017 od 10.00 do 14.00 h. – meranie tlaku krvi, telesného tuku a kostrového svalstva (v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Union, a.s.).

Komunitné centrum Handlová už viac ako rok realizuje komunitnú sociálnu prácu, ktorej cieľom je  poskytovať komplexné riešenia problémových situácii nielen pre jednotlivcov, ale aj  pre celé rodiny v rámci komunity. Jeho náplňou je zlepšovať  fungovanie rodín, ale aj  zvyšovať šance  na úspešné zvládnutie vzdelávacieho procesu a začlenenie sa do pracovného procesu. V súčasnosti komunitné centrum navštevuje približne aj tridsiatka detí.

TS: Oddelenie komunikácie MsÚ Handlová

Pozri tiež

Darovať krv môžete v Handlovej už tento piatok

Čestným darcom krvi sa poďakoval primátor Handlovej v obradnej sieni mesta Vďaku čestným darcom krvi …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *