Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má ďalší unikát

Po úspešných unikátoch ako CFA University Affilation Program; možnosti získať dvojitý diplom v spolupráci s univerzitami vo Francúzsku či rozvoj stratégie service learning, prináša UMB pre študentov a študentky ďalšiu novinku. Je ňou jedinečný študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce. Ide o prvý študijný program takéhoto druhu nielen na Slovensku, ale celkovo v krajinách V4.

Ekonomická fakulta (EF) a Pedagogická fakulta (PF) dali hlavy dokopy a pripravili spoločný študijný program v bakalárskom stupni štúdia. Tým vytvorili skvelú možnosť pre záujemcov o štúdium, ktorí by chceli pracovať s deťmi a mladými ľuďmi, seniormi, rodinami, komunitami v rámci verejného, podnikateľského aj tretieho sektora a medzinárodných inštitúcií v ekonomickej a sociálnej oblasti.

 Absolvent/ka získa kvalifikáciu v dvoch odboroch

Na Ekonomickej fakulte majú študenti a študentky možnosť na odbore verejná ekonomika a služby študovať predmety spojené so sociálnou politikou, sociálnym podnikaním a jeho manažmentom či s riadením verejných služieb, kam patria aj sociálne služby. Chýba im však odbornosť sociálneho pracovníka,“

uvádza doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD., učiteľka na EF UMB.

Doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. z Pedagogickej fakulty dopĺňa:

U nás zase na odbore sociálna práca študenti a študentky získavajú poznatky spojené so sociálnou prácou, majú zručnosti v práci s rôznymi typmi klientov, ale chýbajú im ekonomické a manažérske zručnosti. Bolo preto logické skombinovať predmety z oboch fakúlt a priniesť to, čo zamestnávatelia požadujú najviac.“

Navyše, v pripravovanom zákone o sociálnej ekonomike by mali byť definované aj požiadavky na riaditeľa sociálneho zariadenia, nový študijný program reflektuje na tieto podmienky a pripraví absolventov a absolventky pre potreby praxe. Získajú tak kvalifikáciu v oboch odboroch: 6252 Verejná ekonomika a služby a 7761 Sociálna práca. Po ukončení štúdia môžu pokračovať v rámci oboch odborov, pripravujeme však aj nadväzný študijný program v druhom stupni štúdia.

Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2018. Na študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce je možné podávať prihlášky až do 30. 04. 2018. Neváhajte a podajte prihlášku už dnes.

Viac informácií o študijnom programe: www.pdf.umb.skwww.ef.umb.sk

TS: Dana Straková, foto: archív UMB

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *