Úspechy študentov Fakulty prírodných vied UMB

Študenti prírodných vied aj tento rok úspešne reprezentovali FPV UMB na 17. ročníku súťaže ČESKO-SLOVENSKEJ ŠVOČ 2016 V MATEMATIKE A INFORMATIKE, ktorá sa konala 25. – 27. mája 2016 na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne.

Úspešne sa umiestili tri práce z FPV UMB v konfrontácii s najlepšími študentmi KU Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, FMFI UK Bratislava, FIIT STU Bratislava. V kategórii M1 + M2 (Matematická analýza – teória funkcií a priestory funkcií + teória diferenciálnych a integrálnych rovníc) sa na 3. mieste umiestnil Miroslav Výbošťok (Katedra matematiky), v kategórii M6 (Matematické štruktúry – teória grafov a kombinatorika) sa na 3. mieste umiestnila MáriaNedelová (Katedra matematiky) a v kategórii I4 (Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo) sa na 3. mieste umiestnil Miroslav Kováč (Katedra informatiky).

Miroslav Kováč Implementácia algoritmu násobenia matíc na GPGPU s optimalizáciou prenosu údajov

3. miesto v sekcii I4 Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství Miroslav Výbošťok Na intervale nekonečná ω-limitná množina s periodickým bodom implikuje podkovu: Priamy dôkaz

3. miesto v sekcii M1 + M2 Matematická analýza – teoriefunkcí a prostoryfunkcí + teoriediferenciálních a integrálníchrovnic Mária Nedelová Archimedovské mapy na neorientovateľných plochách a operácie na hypermapách

3. miesto v sekcii M6 Matematické struktury – teoriegrafů a kombinatorika.

Zdroj : TS UMB BB, Mgr. Zuzana Ševčíková

Pozri tiež

Prvý deň skríningového testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa začal prvý deň skríningového testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19. Do piatkového večera …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *