V projekte Envirovzdelávanie mladých boli vybraté štyri víťazné návrhy

Do 2.ročníka projektu ENVIROvzdelávanie mladých sa zapojilo deväť škôl, na ktorých sa v mesiacoch máj a jún uskutočnili prednášky na tému Adaptácia na zmeny klímy. Súčasťou bola i praktická časť pre študentov, ktorá spočívala vo vypracovaní návrhov reálnych environmentálnych opatrení, ktoré vedia študenti urobiť svojpomocne vo svojej škole či bezprostrednom okolí. Zo všetkých doručených návrhov vybrala komisia štyri najlepšie projekty, ktoré získali na realizáciu spolu až 3000 eur. Partnerom projektu je Nadácia Slovenskej sporiteľne. 

Cieľom projektu ENVIROvzdelávanie mladých je zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku a zrealizovať konkrétne opatrenia na škole, či v bezprostrednom okolí, ktoré napĺňajú myšlienku adaptácie na klimatické zmeny. Po vydarenom pilotnom ročníku Envirovzdelávania mladých v minulom roku, sa tentoraz do projektu zapojilo až 9 škôl a oproti vlaňajšku dostanú grant štyri školy vo výške 3000 eur.

Zapojené školy:

Gymnázium Jána Chalupku Brezno

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Gymnázium Mikuláša Kováča – Banská Bystrica

Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen

Gymnázium Andreja Kmeťa – Banská Štiavnica

SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Gymnázium Jána Adama Raymana – Prešov

SZŠ Sv. Alžbety, Košice

Súkromné gymnázium Katkin park II.

Úspešní žiadatelia z Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty,  Brezna a Košíc teraz majú k dispozícii čas do 1. novembra 2018. Dovtedy by mali zrealizovať plánované opatrenia, začať s ich využívaním a poslať finančnú aj obsahovú správu o realizácii. Záverečné vyhlásenie výsledkov prác sa uskutoční na jednej zo škôl na jeseň,“

hovorí Milan Hronec, projektový manažér Nadácie Ekopolis.

Podporu v projekte ENVIROvzdelávanie mladých 2018 získavajú tieto návrhy: 

  • SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Malá školská ekozáhradka (1000 eur).
  • Gymnázium Jána Chalupku Brezno – Sme zelená škola, tak separujme! (1000 eur).
  • Gymnázium Mikuláša Kováča – Banská Bystrica – Trvalo udržateľná záhrada s využitím biologicky rozložiteľného odpadu a dažďovej vody (500 eur).
  • SZŠ Sv. Alžbety, Košice – EkoAlžbeta (500 eur).

Na základe úspešnej odozvy zo škôl v minulom roku pokračujeme v podpore envirovzdelávania. Máme úprimnú radosť, že stredoškolákom nie je ľahostajné naše životné prostredie, aktívne sa zapájajú do projektu. Skutočnosť, že sami realizujú pozitívne zmeny a záleží im na ich udržateľnosti, inšpiruje aj ďalšie skupiny obyvateľov v danom regióne,“

uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

V rámci projektu máme pripravené ešte jedno prekvapenie pre základné a stredné školy po celom Slovensku. Jedná sa o Instagram súťaž, ktorá bude vyhlásená v septembri, teda v novom školskom roku 2018/2019, kde budú školy súťažiť o zaujímavé ceny pre svojich žiakov. Viac informácii o súťaži zverejníme čoskoro,“

dopĺňa Martina Ragalová, PR manažérka Nadácie Ekopolis.

TS: Martina Ragalová, foto: Ekopolis

Pozri tiež

Prvé kolo v projekte Biodiverzita do škôl je ukončené

Nadácia Ekopolis na jeseň ukončila prvé kolo z dvojročného vzdelávacieho projektu Biodiverzita do škôl. Na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *