Významný deň nielen pre UMB

Utorok 25. septembra 2018 sa zapísal do kroniky  Univerzity Mateja Bela  významnými udalosťami.

Uskutočnil sa slávnostný akt inaugurácie opätovne zvoleného rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Zároveň prebehlo slávnostné otvorenie v poradí  už 27. akademického roka.

Rektor vo svojom inauguračnom prejave zdôraznil význam univerzít ako autonómnych inštitúcií a dôležitosť ich úlohy v meniacej sa spoločnosti. Privítal prváčky a prvákov, ktorých vyzval, aby aktívne využili aspoň časť príležitosti, ktorú im ponúka vysokoškolské štúdium. V závere svojho inauguračného prejavu adresoval slová celej akademickej obci:

„Želám Vám silu meniť veci, ktoré zmeniť môžete, pokoru prijať a akceptovať veci, ktoré zmeniť nedokážete a múdrosť, aby ste vždy vedeli tieto skutočnosti navzájom rozlíšiť.“

Prítomní si vypočuli aj príhovor primátora mesta Jána Noska, ktorý mimoriadne pozitívne hodnotil spoluprácu medzi Univerzitou Mateja Bela a mestom Banská Bystrica. Zvlášť vyzdvihol projekt Univerzita mestu – mesto univerzite, v rámci ktorého sú predstavované významné osobnosti nášho regiónu.

Ešte pred akademickou slávnosťou, pri soche Mateja Bela,  bolo podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Kysuckým múzeom v Čadci a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho podpisom prijali obidve strany spoločný záväzok spolupracovať pri vydávaní doposiaľ nepublikovaných prekladov diela vzdelanca a polyhistora Mateja Bela Notitia Hungariae Novae historico-geographica – Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku.

Slávnostný charakter podujatia podčiarkol svojím vystúpením husľový virtuóz Peter Michalica.

V prvý deň predaj eurobankovky prekročil počet 4000 ks. Dňa 26. septembra bol spustený predaj cez e-shop, kde si mohli a môžu bankovku zakúpiť ďalší zberatelia za sumu 3 EUR za kus.

Zdroja foto: TS Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Dana Straková

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *