Živnostníci oznamujú PN vo svojej pobočke Sociálnej poisťovne

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si pri práceneschopnosti uplatňujú nárok na nemocenské v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.

Práceneschopnosť preukazujú prostredníctvom vyplneného a podpísaného II. dielu tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré im vystavil ich ošetrujúci lekár. Ak sú živnostníci uznaní za dočasne práceneschopných, neplatia poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie, a to odo dňa uznania dočasnej PN až do jej ukončenia.

Aj keď počas práceneschopnosti nie je SZČO povinná platiť poistné, poistenie v Sociálnej poisťovni jej trvá. Ak by však PN trvala dlhšie ako 52 týždňov, po uplynutí tohto obdobia by sa jej podľa zákona poistenie prerušilo. Prerušenie poistenia je potom SZČO povinná nahlásiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska do ôsmich kalendárnych dní od prerušenia.

Po ukončení PN je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni aj ukončenie prerušenia.

Zdroj a foto: tasr

Pozri tiež

Poistenci nemusia požiadať o dôchodok hneď, ako dovŕšia dôchodkový vek

Poistenci, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, nemusia hneď požiadať o starobný dôchodok. Môžu naďalej pracovať bez …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *