12 nových finalistov v ankete Strom roka 2018

V poradí už 16.ročník ankety Strom roka odštartoval aj tento rok na festivale Pohoda v Trenčíne.

12 nových finalistov sa bude uchádzať do konca septembra o podporu v podobe odborného ošetrenia. Strom s najvyšším počtom hlasov bude zároveň reprezentovať našu krajinu v ankete Európsky strom roka. Hlavným partnerom je opäť Nadácia Slovenskej sporiteľne, no anketu podporili aj ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už siedmy rok spevák Peter Lipa.

Cieľom ankety je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie mohli svoj obľúbený strom do ankety prihlásiť do konca apríla a v máji vybrala odborná komisia zo 48 prihlásených stromov 12  finalistov. Verejné hlasovanie sa začalo 5. júla 2018 na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do 30. septembra 2018. Hlasovať je možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webovej stránke www.ekopolis.sk a aj na sociálnej sieti Facebook – www.facebook.com/nadacia.ekopolis. Vyhodnotenie celej súťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu Strom roka 2018 víťazovi sa uskutoční v októbri 2018.

Všetky fotografie nájdete na: https://www.dropbox.com/sh/61ophjnrppzb7t4/AABDgkl5zpOODsB0HBy9QtCca?dl=0, foto : Martin Babarík (1975, Hrnčiarske Zalužany) – grafik, fotograf, spisovateľ.

„Víťazný strom dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko, finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur a postúpi do súťaže Európsky strom roka. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú taktiež odmenení a to knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum,“

hovorí programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec V poradí už štvrtý rok bude prebiehať aj súťaž v hlasovaní medzi školami. Prvé tri školy, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov, získajú výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v celkovej hodnote 500 eur.

12 finalistov v ankete Strom roka 2018

 1. Čerešna – Čižatice okr. Košice (Čerešna vtáčia – Cerasus avium)
 2. Dub – Kežmarok okr. Kežmarok (Dub letný – Quercus robur)
 3. Hruška – Rejdová okr. Rožňava ( Hruška plánka – Pyrus pyraster)
 4. Ginko – Prešov okr. Prešov (Ginko biloba – Linnaeus)
 5. Topoľ – Dolná Strehová okr. Veľký Krtíš (Topoľ biely – Populus alba)
 6. Lipa – Kopčany okr. Skalica ( Lipa veľkolistá – Tilia platyphyllos)
 7. Jabloň – Svinná okr. Trenčín ( Jabloň domáca – Malus pumila)
 8. Jaseň – Dechtice okr. Trnava (Jaseň štíhly – Fraxinus excelsior)
 9. Hruška – Dolné Príbelce okr. Veľký Krtíš (Hruška planá – Pyrus pyraster)
 10. Lipa – Riečnica okr. Čadca (Lipa – Tiliaceus)
 11. Magnólia – Betliar okr. Rožňava (Magnólia končistolistá – Magnolia acuminata L.
 12. Dub – Lipovany okr. Lučenec ( Dub letný – Quercus robur)

Príbehy nominovaných stromov:

1. Čerešňa vtáčia

(CERASUS AVIUM)
VEK: 100 ROKOV | OBVOD: 170 CM | VÝŠKA: 9 M,  OBEC ČIŽATICE, OKR. KOŠICE

Nikto už dnes nevie, aká náhoda spôsobila, že presne pri významnom hraničnom kameni medzi Abovskou a Šarišskou župou rastie táto mohutná čerešňa. Zrejme nejaký spevavý vtáčik kŕmiaci sa čerešňami sadol na kameň a zanechal kôstku, z ktorej vyrástla. Postupom času čerešňa hraničný kameň obrástla tak, že tvoria nerozlučnú dvojicu. Takáto nevšedná dvojica a aj to, ako strom rastie na vrchole pahorku ojedinelý v širokej krajine, inšpirovalo postaviť v jej blízkosti rozhľadňu s názvom – ako inak – Čerešenka.

2. Dub letný

(QUERCUS ROBUR)
VEK: 113 ROKOV | OBVOD: 315 CM | VÝŠKA: 25 M MESTO KEŽMAROK

Imrich Thököly bol iniciátorom protihabsburgského povstania v roku 1678. Aj vďaka nemu cisár Leopold zvolal do Šoproni snem, na ktorom povolil protestantom stavať artikulárne kostoly. Vďaka tomu bol v Kežmarku postavený Drevený evanjelický artikulárny kostol – v súčasnosti pamiatka UNESCO. Jeho nádvorie dodnes zdobí starý dub, ktorý je pripomienkou pôvodne nemeckého obyvateľstva. V blízkosti je materská škola a deti v slnečných dňoch často využívajú jeho tieň.

3. Hruška plánka

(PYRUS PYRASTER)
VEK: 118 ROKOV | OBVOD: 130 CM | VÝŠKA: 25 M, OBEC REJDOVÁ – ZÁHRADA U JÁNA KUBASKÉHO PAVLÍKA, OKR. ROŽŇAVA

K hruške sa viaže príbeh o grófovi Gejzovi Andrassym, ktorý v Rejdovej navštívil Jána Kubaského Pavlíka. Ten vraj vlastnil vychýrenú skladaciu pušku, ktorú si doniesol z Bosny a Hercegoviny. Podľa povesti si Gróf Andrassy chcel pušku vyskúšať a strieľal z nej na hrušky tohoto stromu. Jána Kubaského Pavlíka ako slávneho poľovníka často brával so sebou na poľovačky. Príhoda je opísaná aj v knižke Paskudníci a rejdovčania. Každý obyvateľ obce postojí pri nej s obdivom a s vďakou, že vytvorila taký majestátny strom.

4. Ginko dvojlaločné

(GINKO BILOBA L.)
VEK: 120 ROKOV | OBVOD: 270 CM | VÝŠKA: 25 M, MESTO PREŠOV – ZÁHRADA UMENIA, BÝVALÉ LETNÉ KÚPALISKO

Veľký prastrom v centre Prešova prežil akoby len zázrakom. Svoje prvé roky rástol v krásnej meštianskej záhrade, no v období socializmu sa v tomto areáli rozhodli postaviť kúpalisko. Výrubu sa strom našťastie nejakým zázrakom vyhol – nedokázali ho vytrhnúť s jeho silnými koreňmi. Hoci ho málokto pozná, dodnes tvorí majestátnu dominantu v Záhrade Umenia.

5. Topoľ biely

(POPULUS ALBA)
VEK: 350 ROKOV | OBVOD: 465 CM | VÝŠKA: 30 M, DOLNÁ STREHOVÁ, OKR. VEĽKÝ KRTÍŠ

V obci žil významný spisovateľ Imre Madách, autor Tragédie človeka. Madách sa v jeho záverečných kapitolách venuje strašnej predstave studeného, mŕtveho sveta zničeného neúctou človeka k prírode. Nadčasovým dielom už pred 150 rokmi upozornil na víziu možnej ekologickej katastrofy. Topoľ, v ktorého tieni písal Madách svoje dielo, sa stal živým pamätníkom jeho tvorby. Zanecháva znepokojivé proroctvo o hazarde ľudstvas budúcnosťou, no nemôže nikoho, kto sa na svet nedíva len očami ale aj srdcom, nechať ľahostajným.

6. Lipa veľkolistá

(TILIA PLATOPHYLLOS)
VEK: 235 ROKOV | OBVOD: 210 CM | VÝŠKA: 20 M, OBEC KOPČANY PRI KOSTOLE SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ, OKR. SKALICA

Na okraji chotára obce Kopčany, na tichej lúčke, stojí stará lipa a starý kostol. Navzájom sa chránia a odolávajú nástrahám počasia už viac než dvesto rokov. Kostolík sv. Margity Antiochijskej z 9. – 10. storočia je jedna z najstarších stavieb veľkomoravského pôvodu na Slovensku. Lipa a kostolík tak tvoria pre našu krajinu typickú sakrálnu dvojicu. Lipa svojimi koreňmi chráni hroby a zabudnuté príbehy predkov tohto územia z dôb Veľkomoravskej ríše. Šum lístia, spev vtákov a vôňa kvetov starej lipy dotvárajú neopísateľnú krásu a atmosféru tohto archeologicky významného miesta.

7. Jabloň domáca

(MALUS PUMILA)
VEK: 110 ROKOV | OBVOD: 225 CM | VÝŠKA: 9,5 M, OBEC SVINNÁ V ZÁHRADE ZA RODINNÝM DOMOM, OKR. TRENČÍN

Jabloň je svojim vekom, vzrastom, vitalitou a chutnými trvácnymi plodmi jediná v obci Svinná. Rovnaká alebo podobná odroda, ktorú nevieme presne určiť, sa nenachádza podľa odborníka na staré odrody Ing. Ľudovíta Vašša ani v širšom okolí a možno ani na celom Slovensku. Pod pôvodnými tromi takýmito jabloňami bola počas 2. svetovej vojny zriadená poľná kuchyňa rumunských vojsk. Žiaľ, presný vek jablone sa už asi nedozvieme, no pamätníci hovoria, že už v roku 1925 boli všetky tri stromy naozaj veľké.

8. Jaseň štíhly

(FRAXINUS EXCELSIOR)
VEK: 200 ROKOV | OBVOD: 300 CM | VÝŠKA: 17 M, OBEC DECHTICE, OKR. TRNAVA

Tento strom ako jeden z mála prežil obrovský požiar, ktorý vypálil väčšinu dediny v roku 1869, obidve svetové vojny a stále je pevný ako skala. Teraz, keď sa okoloidúci pozrú na tento strom, majú pred ním veľký rešpekt kvôli jeho mohutnosti, no poteší ich, keď im poskytne v lete svoj tieň. Naši otcovia pod ním ako malí chlapci hrávali karty, a už vtedy mal asi 17 metrov. Vtedy bol navôkol neho ešte močiar, až neskôr sa okolité polia odvodnili.

9. Hruška planá

(PYRUS PYRASTER)
VEK: 150 ROKOV | OBVOD: 380 CM | VÝŠKA: 15 M, OBEC DOLNÉ PRÍBELCE, OSLÍKOVÁ DOLINA, OKR. VEĽKÝ KRTÍŠ

K hruške sa viaže príbeh z čias, keď poskytovala príjemný tieň roľníkom pracujúcim v jej blízkosti, ľudia pod ňou oddychovali, obedovali, spali a hrali sa pod ňou deti. Strom však prekážal v strede poľa veľkým plánom ľudí a mal byť odstránený. Na pole prišla ťažká technika, buldozér nazývaný „stalinec“. Ten sa niekoľkokrát pokúsil hrušku vyvrátiť, no nepodarilo sa to! A tak tam naša hruška stojí, rastie a rodí dodnes. Je dominantou Oslíkovej dolinky a krásne dotvára kolorit okolitej krajiny.

10. Lipa malolistá

(TILIA CORDATA)
VEK: 200 ROKOV | OBVOD: 300 CM | VÝŠKA: 60 M, OBEC RIEČNICA, BÝVALÁ OSADA „U NOVOSADOV”, OKR. ČADCA

Strom sa nachádza v zátopovej oblasti bývalej obce Riečnica, pri ceste spájajúcej viacero kysuckých osád. Lipa bola pamätným miestom a bodom stretávania väčšiny obyvateľstva, ktoré tu žilo. Medzi dvoma kmeňmi lipy bola umiestnená socha sv. Františka, z ktorej ostal iba kamenný podstavec. V roku 1989, vo vtedy už opustenej osade, sa natáčali niektoré scény filmu Juraja Jakubiska – Sedím na konári a je mi dobre, kde lipa zohráva podstatnú rolu. Dnes k nej majú pôvodní obyvatelia obmedzený prístup, pretože sa jedná sa o ochranné pásmo zdroja pitnej vody.

11. Magnólia končistolistá

(MAGNOLIA ACUMINATA L.)
VEK: 115 ROKOV | OBVOD: 95 CM | VÝŠKA: 26 M, OBEC BETLIAR, PARK PRI KAŠTIELI, OKR. ROŽŇAVA

Strom bol vysadený významnou uhorskou šľachtickou rodinou Andrássy, ktorej patril kaštieľ i park, v ktorom sa strom nachádza. Andrássyovci boli známi hlavne ako podnikatelia v baníctve a hutníctve, no príkladne sa venovali aj rozvoju regiónu, v ktorom podnikali. Kaštieľ je dodnes jediným sídlom, ktoré sa na Slovensku zachovalo aj so svojim pôvodným zariadením. Park anglického typu, ktorý ho obklopuje, je hodnotný z krajinárskeho hľadiska a v minulosti v ňom boli vysadené rôzne okrasné, exotické ale aj domáce dreviny, medzi nimi aj táto nádherne kvitnúca magnólia.

12. Dub letný

(QUERCUS ROBUR)
VEK: 125 ROKOV | OBVOD: 430 CM | VÝŠKA: 25 M, OBEC LIPOVANY, OKR. LUČENEC

Stromy mali v úcte už naši slovanskí predkovia. Konkrétne dub zasvätený vládcovi hromov bohu Perúnovi. Je symbolom sily, rastie pomaly, dosahuje úctyhodného veku. Tento Dub bol kedysi zámerne vysadený v strede lúky a bol predurčený k veľkosti solitárneho stromu, no dnes už je pred očami chamtivých ľudí chránený mladým lesom, ktorý okolo neho vyrástol. Je to široko-ďaleko nepochybne najväčší strom.

Zdroj : Nadácia Ekopolis, foto ilustr. mp

Pozri tiež

Vďaka ustupujúcemu koronavírusu znova ožije aj mesto pod Urpínom

Banskobystričania môžu mať ďalší dôvod na radosť. Od 1. júna bude  pre verejnosť opäť sprístupnená …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *