21. ročník výtvarnej súťaže : My sa nevieme sťažovať nahlas!

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica vyhlasujú XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu.

Téma ročníka: Máme plán B?

Vedci aj aktivisti bijú na poplach. Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne. Dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote. Odborníci prestávajú byť optimisti, hrozia kolapsom. Aký máme plán?
Čo môžeme urobiť každý deň?
Pozorujme! Každý deň môžeme vnímať krásu prírody, jej energiu, zázračné usporiadanie, ale aj jej zraniteľnosť.
Pomáhajme! Každý z nás denne produkuje odpad. Triedenie a recyklovanie odpadu by sa malo stať samozrejmosťou. Nezabúdajme, že príroda je našim domovom a jej zdroje nám zatiaľ poskytujú všetko pre naplnený život.

Výtvarná súťaž je výzvou pre malých aj veľkých autorov či kolektívy, aby sa pokúsili prostredníctvom tvorby zdieľať nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany.

Podmienky súťaže:
Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie :
1. žiaci MŠ
2. žiaci I. stupeň ZŠ
3. žiaci II. stupeň ZŠ
4. žiaci I. stupňa ZUŠ
5. žiaci II. stupňa ZUŠ
6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov…)

Formát: maximálne A2 , pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm
Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce. Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác. Na zadnú stranu každej práce treba uviesť: názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu, adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora.
Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 22.3.2019
Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 11.4.2019 o 11.00 hod., vo výstavných priestoroch Berggerichtu, Námestie Sv.Trojice č.6, Banská Štiavnica.

Výstava potrvá do 16.júna.2019.
Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota.

Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu: Slovenské banské múzeum, ul. Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, galeria@muzeumbs.sk
www.muzeumbs.sk
Tešíme sa na Vašu kreativitu!

Slovenské banské múzeum, Petra Páchniková

Pozri tiež

V roku 2020 kraj investuje 58 037 000 eur do rekonštrukcie ciest, zariadení sociálnych služieb, stredných škôl či obnovy kultúrnych pamiatok

Aj v roku 2020 sú pre Banskobystrický samosprávny kraj prioritou bezpečnejšie cesty, kvalitnejšie sociálne služby …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *