225. výročie narodenia Jána Chalúpku, rodáka z Hornej Mičinej, autora známeho diela Kocúrkovo

Dňa 28. októbra 2016 sme si okrem iného pripomenuli aj narodenie dramatika, prozaika, publicistu a ev. kňaza Jána Chalúpku.

Kocúrkovo

Narodil sa neďaleko Banskej Bystrice v obci Horná Mičiná dňa 28. októbra 1791. Azda najznámejším jeho dielom je Kocúrkovo, ktorú napísal v roku 1830 pod názvom Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali. Išlo o veselohru, ktorá sa spája aj zo začiatkom pôsobenia ochotníkov v Liptovskom Mikuláši.

Jeden z Priekopníkov slovenskej divadelnej tradície

Ján Chalúpka patril medzi odvážnych spisovateľov vo svojej dobe. Hoci začal písať v češtine, po roku 1848 už písal po slovensky a prepísal aj svoje predošlé diela napísané češtinou. Obľuboval najmä písanie divadelných hier a nedával si servítku pred ústa pri kritizovaní spoločenských pomerov vtedajšej doby. Otvorene vo svojich hrách zosmiešňoval lokálpatriotizmus, maďarský šovinizmus, či pätolízačstvo. Nemal v láske ani konzervativizmus a meštiacku zbabelosť.

Rád sa ale venoval aj historickým dielam a rôznym polemikám. Jeho tvorba je typická satirickým pohľadom na slovenskú spoločnosť – fenomén Kocúrkovo, poukazujúcou najmä na národne neuvedomelú časť spoločnosti. Bol aj autorom anonymne vydaných a satiricky zameraných politických národnoobranných, protimaďarizačných brožúr.

Do školy najskôr v Slovenskej Ľupči

Začal študovať v Slovenskej Ľupči, Brezne, na gymnáziu v Ožďanoch a Levoči a napokon na evanjelickom kolégiu v Prešove a v Sárospataku. Dostal sa aj na univerzitu v Jene, kde študoval teológiu, filozofiu a filológiu.

Učiť začal v Banskej Bystrici

Ako učiteľ začal pôsobiť v Banskej Bystrici, či Viedni. Učil aj na gymnáziu v Ožďanoch a na ev. lýceu v Kežmarku. Od roku 1824 začal pôsobiť v Brezne, ale už ako farár. V rokoch 1850-1860 bol súčasne administrátorom banskej a neskôr preddunajskej superintendencie. Bol jedným z členov deputácie národovcov na viedenskom dvore v roku 1842. Bol zástancom myšlienky, aby sa sídlom Matice slovenskej stalo Brezno. Jednoznačne vystupoval proti maďarskému šovinizmu, ktorý považoval nielen za škodlivý, ale hlavne za nezmyselný.

Zomrel 15. júla 1871 v Brezne, ktoré je dodnes občas nazývané Kocúrkovom. Ale hoci uplynulo takmer 200 rokov od napísania tohoto diela, občas sa zdá, že žijeme v Kocúrkove aj dnes.

mp

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *