3. etapa prác na protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica je posledné krajské mesto, ktoré v súčasnosti nie je zabezpečené pred prípadnou povodňou. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) preto od novembra 2018 v meste pod Urpínom realizuje projekt protipovodňovej ochrany v dĺžke 7,38 km od Majera po Radvaň. Celkové náklady predstavujú čiastku 25 786 696 eur s DPH.

Koncom minulého roka zhotoviteľ stavby vykonal časť zemných prác na objekte skladu mobilného hradenia. Na jar 2019 sa uskutočnil výrub drevín v centre medzi lávkou pre peších pri zimnom štadióne a cestným mostom k malej stanici ŽSR, kde vznikne aj promenádny chodník ktorý bol pre realizáciu projektu. A tiež výrub medzi autobusovými zastávkami Národná a Štefánikovo nábrežie, kde je plánovaná náhradná výsadba vzrastlých drevín.

Najbližšia etapa bude realizovaná na pravostrannej  ako aj ľavostrannej ochrannej hrádzi toku Hron v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších v časti Majer, kde budú prebiehať stavebné práce na protipovodňovej ochrany mesta. Z tohto dôvodu dôjde k úplnému zamedzeniu pohybu peších aj cyklistov v predmetnej lokalite od pondelka 8.7.2019 (28. týždeň). Realizácia stavebných prác bude prebiehať do prvej polovice roka 2020.

Na základe projektu sa počíta s rekonštrukciou, prípadne vybudovaním nových ochranných múrikov popri rieke Hron. Realizovaná bude aj výstavba podzemných tesniacich stien. V centre mesta budú mať múriky rovnakú výšku, ako je to v súčasnosti. Po ich rekonštrukcii však bude možné na ne nainštalovať mobilné hradenie tak, ako napríklad v Bratislave, Prahe či Viedni.

Projekt protipovodňovej ochrany bol pripravovaný v spolupráci s mnohými odbornými organizáciami a inštitúciami. Bol prezentovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici i pred širokou verejnosťou v Cikkerovej sieni radnice.

 zdroj a foto: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ilustračné foto: mp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozri tiež

Hrozba najmenším – šikanovanie

Šikanovanie je jednou z foriem násilia medzi deťmi. V dnešnej dobe je častým javom medzi deťmi na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *