Aké je to odchádzať z centra pre deti a rodiny?

Pri odchode z centra pre deti a rodiny (predtým detský domov) mladí dospelí dostanú necelých 1000€ ako štartovné. Predstavte si, že sa ocitnete s taký obnosom, možno v cudzom meste s batohom na pleci a nikoho nepoznáte, nemáte prácu a bývanie je neisté. Ruku na srdce, bolo by to veľmi náročné a väčšine z nás by úsmev na perách dlho nevydržal. Mladícka túžba po samostatnosti by sa zmenila na strach z neznáma. Práve do takejto situácie sa mladí môžu dostať, keď odídu neplánovane.

Mladí sú na odchod pripravovaní do veľkej miery len teoreticky. Nemajú kde odpozorovať reálny život so všetkým, čo k nemu patrí, nemajú dostatočný priestor na vyriešenie svojich minulých zážitkov a tráum. Práve preto sa často dostávajú do náročných životných situácií – sú obeťami neférového zaobchádzania v zamestnaní (majú nevýhodné, alebo žiadne pracovné zmluvy), sú diskriminovaní pri hľadaní ubytovania, ich neznalosť zákonných povinností spôsobuje, že sa stávajú dlžníkmi na zdravotnom poistení a týchto dlhov sa už nedokážu zbaviť. Mnohokrát odchádzajú z centra pre deti a rodiny plní hnevu a v túžbe po slobode a samostatnosti, často nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie, neuvedomujú si komplexnosť a závažnosť situácie, do ktorej sa po odchode dostanú. Majú málo skúseností s hospodárením s finančnými prostriedkami, ťažko si udržiavajú dlhodobejšie vzťahy, či preberajú zodpovednosť za svoje správanie a jeho následky. Ich vzťahy s pôvodnou biologickou rodinou môžu byť poznačené odchodom, môžu byť narušené alebo len komplikované.

Práve tejto cieľovej skupine sa Úsmev ako dar – regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj venuje v rámci projektu Cesta von – pomoc a podpora mladým dospelým a ich rodinám, v ktorom ich odborní pracovníci pripravujú na životné situácie, ktoré nastanú a ktorých sa obávajú. Súčasťou projektu je aj odborné poradenstvo, sprevádzanie mladých dospelých po odchode i vytvorenie laickej podpornej siete dobrovoľníkov – sprievodcov pre mladých z centier pre deti a rodiny. Sprievodca sprevádza mladého človeka v náročnom období osamostatňovania sa, je mu oporou v procese integrácie do spoločnosti a do pracovného života. Zdieľa s ním svoje životné, pracovné i vzťahové skúsenosti.

Avšak práve prípravu mladých dospelých na odchod vnímajú odborné pracovníčky Úsmevu ako dar ako kľúčovú. Venujú sa témam ako komunikácia, sebapoznávanie, odpustenie a vyrovnanie sa s minulosťou, plánovanie, bývanie, partnerstvo a rodičovstvo, finančná a právna gramotnosť, orientácia na úradoch, kariérové poradenstvo, príprava na pracovné pohovory… Vzdelávanie a rozvojové aktivity je veľmi vhodné realizovať práve formou víkendových pobytov, počas ktorých môže zavládnuť neformálna atmosféra a budujú sa vzájomné podporné vzťahy. Práve siedmych takýchto víkendových pobytov sa mohli mladí zúčastniť od septembra 2019 do marca 2020 vďaka projektu Cesta do života. Zároveň pracovníčky Úsmevu ako dar mladých, ktorí sa nemohli zúčastniť víkendových pobytov pripravovali na odchod prostredníctvom skupinových stretnutí.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Ďakujeme.

Zdroj a foto: Úsmev ako dar BB, Jana Ďurinová

Pozri tiež

Samospráva v spolupráci s UMB chce znížiť podiel neplatičov miestnych daní a poplatkov

Každá samospráva sa stretáva s neplatičmi miestnych daní a poplatkov. Napriek tomu, že všetky mestá zasielajú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *