AKO JE TO S KOMUNIKÁCIOU MEDZI NAMI NA PLATFORME VNÍMANIA?

Ľudská reč bola vynájdená preto, aby jednotlivci mohli medzi sebou komunikovať a uľahčili si vzájomné súžitie. Verbálna komunikácia sa nám mala stať nástrojom na uľahčenie súžitia. Stal sa opak.

Práve reč je tou hlavnou prekážkou porozumenia!

Viete prečo sa to tak deje?

Ľudské slovo je odozvou určitého vedomého obsahu.

Prostredníctvom sluchového ústrojenstva vstupuje do nášho vedomia. Náš mozog je v úplnej tme a v tichu. Všetky informácie však prijíma elektrosignálmi skrz všetky funkčné zmysly.

Môže nastať situácia, kedy úroveň vedomia príjemcu slova, nie je identická s úrovňou vedomia vysielajúceho.

Obaja síce počujú to isté slovo, ale u každého to isté, nie je nikdy to isté.

Prečo?

Dajme si pár faktov:

Pri akomkoľvek prejave medzi jedincami je energia prejavu rozložená asi takto :

7% je význam slov

38 % tvorí intonácia hlasu

55% vysiela reč tela

Takže naša akademická inteligencia – IQ, má na náš prejav vplyv iba 7%!

93% našich úspechov pri akomkoľvek prejave má na svedomí emočný prejav, t.j. emocionálna inteligencia – EQ.

STUPEŇ VÁŠHO VEDOMIA ROZHODUJE AKÚ ÚROVEŇ KOMUNIKÁCIE VNÍMATE.

Komunikácia ako taká má niekoľko úrovní.

Na povrchu sa používa úroveň čistej komunikácie. Výmena slov. Rozprávanie.

Súčasne s ňou prebieha aj energetická komunikácia, ktorá často býva úplne iná.

Každý má svoju náladu, niekto je veselý, ale ten druhý môže byť zase smutný, keď spolu vzájomne komunikujú. Navzájom sa nevedomky ovplyvňujú a vymieňajú si nálady. Povzbudzujú sa, alebo sa ľutujú.

No a súčasne s týmito energeticko – verbálnymi tokmi prebieha niekde vo vnútri aj komunikácia vedomia. To, čo máme v sebe zabudované už od nepamäti (všetky zážitky, presvedčenia a kréda).

Aj napriek tomu, že počas rozhovorov vnímame vypovedané informácie, k nám sa dostanú aj podprahové a podvedomé informácie. To znamená, že slovami, zvukmi a pohybmi tela môžu byt predané a prijaté úplne rozdielne posolstvá!

Vecné informácie sa obracajú na rozum, energické na emócie a posolstvo vedomia sa obracia na vedomie.

UŽ CHÁPETE PREČO PRÁVE KOMUNIKÁCIA JE NAJČASTEJŠIA FORMA NEDOROZUMENIA ?

Autor: Tibor Michalko

Verím, že vďaka Kvantovej Transformácii Vedomia, môže každý z nás dosiahnuť úspech, zdravie, šťastie a lásku nepredstaviteľných rozmerov. Narodil som sa v roku 1969 v Michalovciach, v ôsmych rokoch som sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi, v desiatich rokoch do Košíc. Kto zažil takéto zmeny, vie pochopiť všetky emócie, ktoré som prežíval. Ako devätnásť ročný, som počas zdanlivo nenáročnej operácie, prežil klinickú smrť a tam sa to začalo. Vďaka danostiam, ktoré mi boli v živote dané, som sa naučil komunikovať so svojim pravým JA a naučil sa každý problém zmeniť na výzvu. Dosiahol som stav, keď som sa v plnom rozsahu naučil vnímať posolstvo kľudu, lásky, harmónie a zmieru. Pochopil som jeho pozitívny vplyv na naše zdravie a pochopil JEHO vplyv na každú časť nášho života. Tieto moje dary a schopnosti Vám teraz prinášam.

Pozri tiež

Erika Karová: Ja som začala od seba

BLOG Pred rokmi by som si nepovedala, že napriek tomu, že je ťažká, uponáhľaná doba …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *