Zuzana Červenáková

Mestá a obce dotknuté zámerom zonácie Národného parku Veľká Fatra prijali spoločné stanovisko

Po preštudovaní dokumentov týkajúcich sa zonácie dospeli samosprávy k záveru, že sú v nich viaceré odborné, právne, technické a praktické nedostatky. Primátori piatich miest a starostovia 28 obcí zo stredného Slovenska sa dohodli na spoločnom postupe ohľadne zonácie a súčasne prijali spoločné stanovisko. Dotknuté mestá a obce mrzí, že detaily zonácie Národného parku (NP) Veľká Fatra neboli vopred prerokované s vlastníkmi lesov, obhospodarovateľmi, …

Čítaj viac »

Ako vyzerala Banská Bystrica na mape v roku 1806?

Vydavatelia máp z Kynceľovej pripravujú unikátnu porovnávaciu mapu okresu Banská Bystrica. Bude komparáciou historickej mapy Jána Lipského z roku 1806 a súčasnej podrobnej cestnej mapy Slovenska. Porovnaním starej a súčasnej mapy nájdeme viaceré rozdiely. Pripravovaná porovnávacia mapa okresu na strednom Slovensku predstaví unikátnosť mapy Uhorska z 19. storočia od známeho kartografa Jána Lipského. Čo sa všetko zmenilo v okolí Banskej …

Čítaj viac »

Blížia sa zápisy detí do materských škôl v meste pod Urpínom

Rodičov budúcich škôlkarov čakajú už na budúci mesiac povinnosti týkajúce sa školskej dochádzky ich detí. Zápisy na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia v jednotlivých materských školách (MŠ) od 2. do 4. mája 2023, v čase od 9:00 do 12:00 h. a od 13:00 do 16:30 h.    Do MŠ sa dieťa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva …

Čítaj viac »

STANOVISKO K UDALOSTI V ZŠ PIENINSKÁ

V pondelok, 24. apríla 2023, po hodine telesnej výchovy, išli žiaci šiesteho ročníka zo ZŠ Pieninská späť do triedy na ďalšie vyučovanie. Jedno z dievčat bolo smädné a chcelo sa z jej vlastnej fľaše napiť vody. Obsah tekutiny však vypľulo na dlážku. Triedna učiteľka šiestakov, po príchode do triedy, fľašu otvorila a zacítila v nej SAVO. Odkiaľ pochádzalo, vedenie školy nemá vedomosť, nakoľko žiaci nemajú k čistiacim …

Čítaj viac »

Tanečné súbory z Banskej Bystrice rozvibrujú Europa Shopping Center

Pri príležitosti medzinárodného dňa tanca pripravuje naše najväčšie nákupné a voľnočasové centrum prehliadku skutočných tanečných skvostov. Priestory Europa SC zaplnia ladné kroky pohybovo zdatných protagonistov, od tých najmenších tanečníkov až po skúsených profesionálov. Bohatý program priláka k návšteve fanúšikov širokej plejády tanečných štýlov a choreografií. Dňa 29. apríla 2023 sa v čase od 10:00-19:00 hod. v centrálnom priestore prízemia centra predstaví spolu 18 tanečných …

Čítaj viac »

Kraj usiluje o zápis betlehemských obchôdzok do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva

Betlehemská hra, alebo lokálne choďeňie s betľehemom, gubajka, pošajdes, jasľičkári, jasličkare, betlehemci, betlehemesek, krippelei či jasličková hra. To všetko sú názvy, ktoré označujú stále živú tradíciu, viažucu sa k vianočným sviatkom. Banskobystrická župa prišla s iniciatívou jej zápisu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pozýva všetky samosprávy a betlehemcov nielen v kraji, aby sa k nej pridali. Netradične, uprostred apríla, zavítali na Úrad Banskobystrického …

Čítaj viac »

Znovuotvorenie pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja po niekoľkomesačnej rekonštrukcii otvára čitateľom i návštevníkom brány najväčšej pobočky Fončorda. Debarierizované priestory knižnice budú za účasti predstaviteľov BBSK sprístupnené 27. apríla od 15.30 hod. Pre čitateľov i širokú verejnosť sú okrem oficiálneho otvorenia pripravené aj pestré kultúrne zážitky so Slávnym knihovníkom či beseda z cyklu Známe Slovenky ako ich (ne)poznáme. …

Čítaj viac »

Gašparko a strašidlo na hrade v premiére pod  balkónom

Gašparka v Divadle pod balkónom na banskobystrickom sídlisku Rudlová Sásová navštívi v predposledný aprílový víkend strašidlo. A nielenže navštívi. Ono tam už aj zostane a bude trošičku strašiť, ale najmä zabávať a rozosmievať deti. A možno aj ich rodičov. Malí diváci v Divadle pod balkónom sa s Gašparkom zoznámili už v rozprávke Gašparko a lakomý zemepán. Vlani v lete Gašparko dokonca putoval za deťmi aj do rôznych kútov Slovenska. …

Čítaj viac »

Deň Zeme si pripomenieme pestrým programom  

Deň Zeme je v súčasnosti najväčším environmentálnym hnutím na svete, ktoré si každoročne pripomíname 22. apríla. Pri tejto príležitosti sa v meste pod Urpínom uskutoční viacero akcií, ktoré sú zamerané na čistenie a celkové skrášlenie konkrétnych lokalít. Upratovať sa bude v doline Rakytovského potoka, na evanjelickom cintoríne v starej Fončorde a na Severnej budú aktívni obyvatelia sadiť kríky a stromy. Najbližší víkendzároveň zavŕši štvrtá – posledná etapa …

Čítaj viac »