Zuzana Červenáková

VÝSTAVA #SLOVO#JAZYK#KNIHA

Štátna vedená knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s BIBIANOU – Medzinárodným domom umenia pripravili v mesiaci marec 2024, ktorý je „mesiacom knihy“ interaktívnu výstavu #SLOVO#JAZYK#KNIHA. Veríme, že táto putovná interaktívna výstava kníh a časopisov zaujme nielen deti ale i dospelých návštevníkov knižnice a my vás na ňu srdečne pozývame. Je prístupná do 20. marca 2024. Výstava bola prvý krát …

Čítaj viac »

Banská Bystrica má hotové projekty cyklotrás na Fončorde a v Sásovej

Cyklistická doprava tvorí alternatívu k čoraz neudržateľnejšej individuálnej automobilovej doprave. Zámerom samosprávy je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na jej území tak, aby Banskobystričanky a Banskobystričania mohli bicykel bezpečne a pohodlne využívať na dennej báze. Aktuálne mesto získalo povolenie na výstavbu viacerých úsekov cyklistických trás na dvoch najväčších banskobystrických sídliskách. Ich realizáciu plánuje financovať z mimorozpočtových zdrojov, v celkovej výške za viac ako tri milióny …

Čítaj viac »

Porota vybrala víťaza znelky Banskobystrickej hudobnej jari

Festival klasickej hudby sa v meste pod Urpínom uskutoční od 13. marca do 17. apríla tohto roka. V rámci piatich koncertov odznejú diela domácich i zahraničných skladateľov. Banskobystrická hudobná jar má od vlani vlastné logo. Na tohtoročnom 63. ročníku bude predstavená aj jej historicky prvá znelka, ktorej tvorca vyštudoval hudobnú výchovu. V minulom roku získal Cenu patróna umelcov Fra Angelico udeľovanú Radou Konferencie …

Čítaj viac »

NAKUPUJEM, TEDA SOM

Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas. Častokrát však pritom zabúdame na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie negatívne prispieva ku zmene klímy a obsah našich nákupných košov sa neraz mení na obsah smetných košov. Veľa napovedajú aj aktuálne čísla, podľa údajov Štatistického úradu SR sme v roku 2022 na Slovensku vytvorili 2,6 mil. …

Čítaj viac »

Technická univerzita vo Zvolene získala historicky najväčší projekt

Historicky najväčší projekt pre Technickú univerzitu vo Zvolene v objeme viac ako 10 miliónov EUR je  schválený. Konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene s názvom AgroForestry bolo úspešné v rámci výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a získalo spoločne viac ako 20,6 mil. eur z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na vybrané integračné a …

Čítaj viac »

Banskobystrický kraj sa zapája do projektu Vráťme knihy do škôl

Banskobystrický samosprávny kraj sa stáva súčasťou obľúbenej iniciatívy, ktorej cieľom je motivovať deti a študentov čítať, ale aj písať. Súťaž je určená pre materské, základné aj stredné školy. Projekt Vráťme knihy do škôl má po celom Slovensku už veľa priaznivcov a tento rok sa k nemu pripája aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Okrem celoslovenského kola bude župa po ukončení súťaže zo zapojených škôl …

Čítaj viac »

Slávnostného uvedenia do života sa dočká aj porovnávacia mapa Banskej Bystrice

VKÚ Harmanec je známy vydavateľ máp, ktorý nás už počas niekoľko desiatok rokov sprevádza na turistických cestách. Pred istým časom padlo rozhodnutie túto už legendárnu edíciu rozšíriť aj o sériu porovnávacích máp. Do nej bola nedávno pridaná aj porovnávacia mapa Banská Bystrica kedysi a dnes, ktorá sa onedlho dočká svojho slávnostného uvedenia do života. Banská Bystrica  je mestom s bohatou …

Čítaj viac »

4.marec – Svetový deň obezity

Svetový deň obezity bol vyhlásený v roku 2015 ako iniciatíva Svetovej federácie obezity. Od roku 2020 si ho pripomíname vždy 4. marca. Cieľom Svetového dňa obezity je zvyšovať povedomie o tejto chorobe a zároveň upriamiť pozornosť na prevenciu a liečbu. Obezita už nie je len estetický problém, ako sa to vnímalo v minulosti, ale jedná sa o vážne zdravotné riziko. Dokazuje to aj zaradenie do klasifikácie medzinárodných chorôb …

Čítaj viac »

Týždeň slovenských knižníc 2024 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK) sa každoročne zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. 25. ročník celoslovenského podujatia vyhlásila Slovenská asociácia knižníc s mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – #Knižnica. Podujatia knižníc budú prebiehať na celom Slovensku od 4. marca do 10. marca 2024. Hlavným cieľom týchto aktivít je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra …

Čítaj viac »

Obnova Hexagonu je inšpiratívna aj pre sochára Matúša Jančuru

Viacerí Banskobystričania a Banskobystričanky s nostalgiou spomínajú na niekdajšie detské ihrisko Hexagon, ktoré sa nachádza pod Pamätníkom SNP.Hoci sa na ňom po rokoch podpísal zub času, už v najbližšom období získa,vďaka obnove,svoju pôvodnúpodobu. Podľa akademického sochára, ktorý sa záchrane diela venuje, je inšpiratívne vidieť, ako tvorca Hexagonuv minulosti uvažoval a rozmýšľal. Starostlivosť o výtvarné diela vo verejnom priestore v meste Banská Bystrica prebieha dlhodobo, v …

Čítaj viac »