Až 11 škôl z Banskobystrického kraja bude teraz bezpečnejších

Až 371 škôl sa prihlásilo do 2. ročníka projektu ZÁCHRANA SOM JA. Školské kolektívy prvého stupňa pripravili práce na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Z nich porota vybrala finálnych 50 škôl, ktoré vyhrali automatický externý defibrilátor, zážitkové kurzy prvej pomoci pre prvý stupeň a certifikovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor.

„Tento rok bolo rozhodovanie veľmi ťažké, všetky prihlásené práce mali vysokú úroveň. Deti aj s učiteľmi pripravili naozaj kreatívne práce, dokonca sme dostali aj videá či pesničky. Pri hodnotení porota prihliadala nielen na originálnosť, ale aj na mieru zapojenia sa detí do procesu tvorby a posudzovala aj vek detí,”

hodnotí 2. ročník riaditeľka Falck n.o. a koordinátorka projektu Jana Mračnová.

V rámci Banskobystrického kraja sa z víťazstva teší 11 škôl, na ktorých sa už v najbližších dňoch uskutočnia zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov, certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov a bude slávnostne odovzdaný automatický externý defibrilátor:

ZŠ Beňuš 250, 976 64 Beňuš – 5.11.2018

ZŠ Hodejov Hlavná 130, 980 31 Hodejov – 12.11.2018

Spojená škola, Oslobodenia č. 165, 013 05 Belá – 13.11.2018

ZŠ J.J. Thurzu A. Bernoláka 934/20, 962 12 Detva – 14.11.2018

ZŠ Angyalova 487/26, 967 01 Kremnica – 16.11.2018

ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen – 20.11.2018

ZŠ Nám. A.H.Škultétyho 9, 990 01 Veľký Krtíš – 26.11.2018

ZŠ Spojová 3853/14, 974 04 Banská Bystrica – 28.11.2018

ZŠ Haličská cesta 1493/7, 984 01 Lučenec – 3.12.2018

ZŠ Ul. M. R Štefánika č.17, 965 01 Žiar nad Hronom – 11.12.2018

ZŠ Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica – 13.12.2018

Čo sa deti naučia v rámci kurzu?

Okrem toho, že až 11 škôl v rámci Banskobystrického kraja dostane AED, tak sa s ním aj oboznámia v rámci kurzu prvej pomoci. A to je len jedna z aktivít. Taktiež sa naučia ako ošetriť rôzne typy zranení, ktoré sa im môžu stať v škole a v jej okolí a s inštruktormi sa budú zaoberať i prevenciou pred týmito zraneniami a bezpečnosťou cestnej premávky. Spoločne si nasimulujú aj dopravnú nehodu, aby sa deti naučili, ako v takejto situácii zareagovať a zavolať pomoc. V rámci celého kurzu nebude chýbať ani reálna sanitka, ktorú deti uvidia v akcii a budú si ju môcť aj pozrieť zvnútra.

O projekte ZÁCHRANA SOM JA 2

Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v tejto oblasti a návratom k jednoduchým, ale veľmi dôležitým krokom prvej pomoci, ale aj základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Nosným pilierom projektu bola súťaž s tematikou prvej pomoci, záchrany života, prevencie pred úrazmi a bezpečnosti na cestách. Do súťaže sa mohli prihlásiť všetky triedy 1. stupňa ZŠ.

Až 50 škôl vyhralo:

  • 50x automatický externý defibrilátor pre školu
  • 50x kurz prvej pomoci pre učiteľov
  • 50x zážitkový kurz prvej pomoci so záchranármi a sanitkou
  • 5 x školský výlet pre vybranú triedu

Čo je AED?

AED je malá skrinka, ktorá zachraňuje ľudské životy. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život práve automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď vydá, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.

Falck Emergency a.s.,Soňa Hrnková,  foto ZŠ Slovenská Ľupča

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *