Banská Bystrica je na zimnú údržbu pripravená, vlani stála vyše 747 000 eur

Podľa Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v Banskej Bystrici sa 15. novembra začína zimné obdobie. Potrvá do konca marca budúceho roka.

Z tohtoročného rozpočtu má mesto k dispozícii na zimnú údržbu vyše 71 200 eur, z ktorých bude uhrádzať výkony za mesiac november a polovicu decembra. Ďalšie už budú hradené z rozpočtu na rok 2016, ktorý je momentálne v štádiu prípravy. Samospráva na vlaňajšiu zimu minula 747 302 eur. Z rozpočtu na rok 2015 sa použilo 698 727 eur.

Mesto pod Urpínom zabezpečuje zimnú údržbu 165 kilometrov komunikácií, 50 000 štvorcových metrov (m2) parkovacích plôch a 117 000 m2 chodníkov.
Cesty a komunikácie má na starosti firma Milan Smädo – MIS, ktorá má k dispozícii asi 250 ton posypovej soli a zhruba 50 ton inertného materiálu. O údržbu chodníkov sa zasa stará firma GANZ, ktorá sa na zimu pripravila 40 tonami posypovej soli a 28 tonami drviny. Úlohou oboch spoločností je zabezpečiť zjazdnosť ciest i chodníkov a odstraňovanie nedostatkov spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Pri intenzívnom snežení pomáhajú každoročne aktivační pracovníci, ktorí dočisťujú priechody pre chodcov a priestory autobusových zastávok.

„O chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam sa starajú vlastníci. Ich povinnosťou je zároveň zamedziť padaniu snehu zo striech svojich nehnuteľností. V prípade, že sa o to nestarajú, mestská polícia ich vyzve, aby tak urobili,“ konštatovala Sekerešová.

Operačný plán zimnej údržby, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta, rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné a mimoriadne poveternostné podmienky, ako posyp pri poľadovici, šmykľavosti vozoviek či chodníkov, pluhovanie, frézovanie, prípadne využitie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev. Miestne komunikácie sú rozdelené podľa poradia dôležitosti s prihliadnutím na potreby dopravy a zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej a požiarnej služby.

„Na území mesta sú okrem miestnych komunikácií najmä cesty vo vlastníctve štátu – rýchlostná cesta R1 v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a spoločnosti Granvia. Cesty I. triedy sú v správe Slovenskej správy ciest a cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Komunikácie na Suchom vrchu, Pršianskej terase alebo na Kačici sú v súkromnom vlastníctve,“ vysvetlila Sekerešová.

ts MsÚ

 

Pozri tiež

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica naberá reálne kontúry

Samospráva aktuálne pracuje na príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *