Banská Bystrica predlžuje lehotu na výberové konanie na pozíciu hlavného architekta mesta do konca augusta 2021

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia územného plánovania a architekta mesta začiatkom decembra 2020.

Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry je zatiaľ nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má dopady na územný rozvoj mesta. Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície považuje samospráva doposiaľ prihlásený počet uchádzačov za nepostačujúci, preto lehotu výberového konania predlžuje do 31. augusta 2021.

Hlavný architekt mesta musí byť nielen odborník v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry, ale aj dobrý manažér a líder tímu. Uchádzač musí spĺňať niekoľko kritérií – mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore územné plánovanie, urbanizmus, architektúra, disponovať autorizačným osvedčením SKA, a výhodou je aj odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

Hlavný architekt riadi činnosť oddelenia, je odborný garant pre oblasť územného plánovania, urbanizmu a architektúry mesta. Novoprijatý uchádzač bude kontrolovať proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov vo všetkých fázach ich prípravy, tvorby, vyhotovenia, prerokovania i schvaľovania.

Hlavný architekt zároveň koordinuje rozvoj dopravného systému mesta s dôrazom na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a pod. Aktívne sa podieľa na tvorbe územnoplánovacích dokumentov, vstupuje do prípravy a tvorby územného plánu a koordinuje pripravované rozvojové zámery investorov v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31. augusta  2021 do 14:00 hod. osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Podrobnejšie info nájdu uchádzači na webe mesta  TU.

Mesto BB ( Zdenka Marhefková), foto: red

Pozri tiež

Mesto Banská Bystrica od budúceho roka rozširuje poskytovanie sociálnych služieb

Z dôvodu neustále sa zvyšujúceho dopytu našich seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov o pobytové i ambulantné …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *