Banskobystrické cesty prešli analýzou

Mesto pod Urpínom obdržalo od Žilinskej univerzity výsledky diagnostiky deviatich kilometrov vybraných banskobystrických ciest. Analýza vyhodnocuje stav miestnych komunikácií a navrhuje  technológiu ich rekonštrukcie. Hlavným cieľom takéhoto kroku samosprávy je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov, predchádzanie nepredvídaným situáciám pri samotnej stavebnej činnosti, a tiež predĺženie doby životnosti realizovanej obnovy. Informovala o tom Zdenka Marhefková, hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica. 

S diagnostikou začal riešiteľský tím zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline ešte v závere júla. Výsledky diagnostiky poslúžia projektantom na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii miestnych komunikácií. Ako informovala hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková, diagnostikou prešlo na prelome júla a augusta dvanásť úsekov miestnych komunikácií v rozsahu takmer deväť kilometrov.

Sme prvé mesto na Slovensku, ktoré využilo služby Žilinskej univerzity. Verím, že vďaka precízne spracovanej diagnostike dosiahneme pri rekonštrukcii ciest kvalitnejšie výsledky a predĺžime ich životnosť. S univerzitou v Žiline sme nadviazali spoluprácu aj v prípade posudzovania mostov, ktoré sú v havarijnom stave a vyžadujú si rekonštrukciu. V najbližšom období začne riešiteľský tím s diagnostikou mostov na Mládežníckej ulici,“

hovorí primátor Ján Nosko. Merania riešiteľský tím vykonal prístrojom Roadscanner, ktorý vyhodnotil stav porušenia povrchu a priečnej nerovnosti vozovky. Zároveň zisťovali únosnosť vybraných úsekov dynamickým rázovým úderníkom FWD – KUAB. Na základe výsledkov navrhli  pre každý posudzovaný úsek patričnú technológiu opravy.

Odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline najprv popísali stav komunikácií, či majú olámané okraje, rozpadá sa na nich povrch, či majú pozdĺžne, priečne alebo sieťové trhliny alebo či ide o závažné deformácie, koľaje a výtlky. Taktiež zhodnotili únosnosť podkladných vrstiev vozoviek.Pre každý úsek na základe hodnotenia stavu porušenia krytu a výpočtu hrúbky zosilnenia navrhli technológiu opravy,“

dopĺňa Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Rozsiahlu obnovu komunikácií chystá banskobystrická samospráva v budúcom roku, výrazne jej v tom pomôže aj získaná analýza. Výsledky diagnostiky hovoria o tom, ktoré cesty si vyžadujú úplnú rekonštrukciu vrátane výmeny podložia, a ktoré vykazujú len lokálne poruchy podkladových vrstiev a pre odstránenie nerovností a sfunkčnenie odvodnenia si budú vyžadovať len výmenu asfaltového povrchu a natiahnutie mikrokoberca.

 „V budúcom roku chceme zrealizovať rozsiahlu obnovu miestnych komunikácií, ktorá by mala byť  vďaka diagnostike čo najadresnejšia vo vzťahu k problémom  danej vozovky a ekonomicky čo najefektívnejšia. Výsledky diagnostiky predložíme projektantom, ktorí budú spracovávať projektovú dokumentáciu pre samotnú rekonštrukciu. Na základe diagnostiky budú poznať presné nedostatky danej cesty, navrhnú postup ich odstránenia a povrchovú úpravu podľa odporúčaní,“

dopĺňa primátor Ján Nosko.

Vedenie mesta počas mesiaca august diskutovalo s poslancami MsZ o investičných prioritách na nasledujúci rok. S ohľadom na finančné možnosti samosprávy bude potrebné, okrem riešenia havarijných stavov mostov a verejného osvetlenia, vytypovať aj najkritickejšie, dopravne dôležité úseky miestnych komunikácii, ktorých sa bude rozsiahla rekonštrukcia týkať. V závere júla prešli diagnostikou miestne komunikácie, ktoré patria v meste pod Urpínom k hlavným cestným tepnám, frekventovaným či zanedbaným vozovkám. Ide o Tajovského ulicu a ulicu Cesta na amfiteáter, Lazovnú a Bakossovu ulicu, Hornú, Československej armády, Partizánsku cestu, Námestie slobody, ulicu M. M. Hodžu a M. Hattalu, Bernolákovu a Poľnú ulicu, Moskovskú, Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK, Švermovu a Gaštanovú.

zdroj a foto: TS mesto Banská Bystrica, Zdenka Marhefková

 

 

Pozri tiež

Do obnovy fasády Thurzovho domu investuje Banskobystrický kraj viac ako pol milióna eur

Jedinečná fasáda Thurzovho domu na námestí v Banskej Bystrici sa po desaťročiach dočká patričnej a odbornej obnovy. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *