Banskobystrické Pierko 2021

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila už štvrtý ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ pod názvom: Banskobystrické Pierko 2021 (okres Banská Bystrica a Brezno, regionálna pôsobnosť knižnice).

Hlavným zámerom je nájsť a podporiť literárne nadané deti, s ktorými by knižnica mohla aj po skončení súťaže pracovať a rozvíjať ich literárny talent (napr. prácou v detskom literárnom klube v knižnici pod vedením skúsených lektorov a pod.).

Súťaž prebieha od 1. apríla do 10. mája 2021.

Žiak si môže vybrať jednu literárnu kategóriu: poéziu alebo prózu, (max. rozsah práce 3 strany, formát A 4 ) a po napísaní svoju tvorbu poslať mailom na adresu: manazer@vkmk.sk. Prácu žiaka môže zaslať aj rodič, či pedagóg. Po uzávierke súťaže práce vyhodnotí odborná porota a knižnica pripraví slávnostné vyhodnotenie súťaže (9. jún 2021 v pobočke knižnice na Fončorde).  Informácie o súťaži sú dostupné na stránke knižnice: www.vkmk.sk.

Tešíme sa na vaše literárne tvorenie.

VKMK, Soňa Šóky

Pozri tiež

Zvýšili kapacitu starostlivosti o pacientov po prekonaní Covid-19. 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica rozšírilo pre pacientov s respiračnými ochoreniami poskytovanie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *