Banskobystrický kraj upratal vo svojom majetku, prišiel s jasným plánom pre nevyužívané budovy

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na svojom včerajšom zastupiteľstve prijali strategický dokument, ktorý hovorí o nakladaní s nevyužívaným majetkom. Dôraz  kladie na jeho využitie pre verejnoprospešný účel, odpredaj do súkromných rúk má byť až poslednou možnosťou.

Stratégiu nakladania s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom kraja schválili na včerajšom zastupiteľstve poslanci BBSK. Stalo sa tak vôbec po prvý raz v celej dvadsaťročnej histórii župy, kedy kraj systematicky upratal vo svojom nehnuteľnom majetku.

„Počas 20 rokov existencie BBSK nikto nevykonal centrálnu inventarizáciu tohto majetku tak, aby mohol byť efektívne spravovaný, manažovaný na úrovni župy a aby mohol byť aj kontrolovaný občanmi. Neexistoval centrálny register nehnuteľného majetku BBSK a nevznikla žiadna transparentná stratégia jeho efektívneho a hospodárneho využívania. Preto sme v roku 2020 spôsobom budova-po-budove vykonali vôbec prvú základnú pasportizáciu nehnuteľného majetku BBSK a jeho stavu od vzniku samosprávneho kraja v roku 2001,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter, ktorý zároveň poďakoval kolegom z oddelenia správy majetku, ktorý materiál i pasport pripravili.

Banskobystrický župan tiež pripomenul, že v minulosti došlo k viacerým predajom lukratívnych nehnuteľností do súkromných rúk, čím nad nimi kraj a verejnosť úplne stratili kontrolu. Podobne zanedbané boli podľa predsedu BBSK aj ďalšie oblasti, napríklad projektová príprava rekonštrukcií ciest či čerpanie eurofondov.

„Na tom, aby sa to zmenilo, pracujeme už od nášho nástupu do funkcie – podarilo sa nám získať cenu za efektivitu a transparentnosť vo verejnom obstarávaní, z 5. miesta sme v rebríčku transparentnosti žúp poskočili vlani na druhé. Doposiaľ sa nám podarilo získať takmer 40 miliónov eur na projekty z eurofondov a ďalších asi 80 miliónov eur z eurofondových peňazí je v procese schvaľovania. V porovnaní s nulou pre projekty Úradu BBSK v minulom volebnom období je to obrovský skok dopredu. Podobným skokom, ktorý by som nazval možno až historickým, je včera schválený strategický dokument,“

doplnil Ján Lunter.

Dva strategické piliere

Zamestnanci úradu v priebehu minulého roka fyzicky prešli, zdokumentovali a kategorizovali všetkých 711 budov vo vlastníctva kraja, pričom identifikovali 73 nevyužívaných stavieb. To predstavuje asi desať percent z celkového počtu budov vo vlastníctve BBSK.

Verejnosť si už dnes môže pozrieť zoznam budov, ktoré sú momentálne nevyužívané, i s fázami ich riešenia, na webovej stránke www.bbsk.sk/majetok.

„Práve s nevyužívanými stavbami sme sa rozhodli ďalej systémovo pracovať. Stratégia, o ktorej dnes hovoríme, stojí na dvoch základných pilieroch, ktoré povedú k poriadku, hospodárnosti a transparentnosti pri nakladaní s budovami v majetku kraja,“

vysvetlil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Prvým pilierom je zavedenie centrálnej databázy budov a stavieb v majetku BBSK. Databáza bude obsahovať všetky technické a prevádzkové údaje online a po jej zriadení sa z nej stane úplný a transparentný nástroj trvalého monitoringu a optimálneho strategického riadenia nákladov a využívania stavieb a budov v majetku kraja.

„V tejto chvíli sme vo fáze obstarania komplexného informačného systému pre evidenciu, správu a údržbu majetku, ktorý nám vedenie takejto databázy umožní jednoducho a efektívne. Druhým, nemenej dôležitým pilierom, je vypracovaná stratégia a stanovená metodika, ktorá jasne hovorí o tom, že nové riešenie nakladania s opustenými budovami má čo najviac zodpovedať miestnym potrebám. Odpredaj majetku tretím osobám na súkromné účely musí byť krokom posledným, nevyhnutným a v situácii, kedy už tento majetok nemá potenciál na napĺňanie verejných potrieb,“

doplnil Ondrej Lunter.

Predaj ako posledná možnosť

Prijatá stratégia znamená podľa vedenia BBSK prelom v ďalšom nakladaní s majetkom kraja a zakotvuje to najdôležitejšie – majetok župy má v prvom rade slúžiť na poskytovanie verejných služieb alebo na verejno-prospešný účel a jeho predaj tretím osobám na súkromné účely má byť až úplne posledným krokom.

To v praxi znamená, že bezprostredne po tom, ako úrad BBSK identifikuje stavbu, ktorá nie je využívaná na pôvodný účel a je možné ju užívať (nebola vyradená na asanáciu), bude postupovať podľa 5 záväzných krokov:

  1. Revitalizácia – prvým krokom je hľadanie iných alternatív pre využitie v rámci úloh BBSK (na plnenie originálnych kompetencií kraja, na realizáciu nových projektov alebo na participatívne projekty). Ak kraj nenájde pre stavbu využitie, nasleduje:
  2. . Vyhlásenie prebytočného majetku a ponuka pre organizácie BBSK – prebytočnosť majetku schvaľuje Zastupiteľstvo BBSK. Po takomto rozhodnutí majú možnosť všetky organizácie a subjekty založené BBSK navrhnúť využitie majetku pre svoje úlohy a zámery. Ak preň žiadna z organizácií využitie nenájde, nasleduje:
  3. Prieskum trhu – v tomto kroku bude prioritným záujmom BBSK nájsť dobrého hospodára pre komunitné verejnoprospešné využitie majetku. Informácia o prebytočnom majetku BBSK bude zverejnená pre verejnosť a podnikateľské subjekty, majetok bude propagovaný a informácia o ňom bude poskytnutá do dispozície obce, štátu, mimovládnych organizácií, subjektov s verejno-prospešnou činnosťou, ale i vlastníkov susedných nehnuteľností a potenciálnych investorov.
  4. Vyhodnotenie ponúk – pri vyhodnocovaní má z hľadiska účelu využitia prednosť zachovanie charakteru majetku na poskytovanie verejných potrieb a zachovanie verejno-prospešného charakteru priestoru a jeho celospoločenskej funkcie pred komerčným alebo súkromným využitím. Z hľadiska spôsobu nakladania má prednosť dlhodobý nájom majetku pred predajom. Pri predajoch i prenájmoch platí, že budú realizované prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.
  1. Rozhodnutie Zastupiteľstva BBSK – konečné rozhodnutie sa vracia do Zastupiteľstva BBSK.

„Veríme, že tento prelomový krok sa nám vráti nielen v podobe  optimalizovaných nákladov za správu našich budov, ale najmä v podobe ich nového využitia na účely, ktoré zohľadnia potreby miestnej komunity,“

povedal Ján Lunter.

Prijatie strategického dokumentu, ktorý získal podporu naprieč celým politickým spektrom, ocenil na dnešnom tlačovom brífingu aj podpredseda BBSK Roman Malatinec:

„Existencia takejto stratégie a databázy majetku odstráni problémy, s ktorými sme sa ako poslanci v minulosti stretávali. Napríklad, keď do zastupiteľstva prišiel materiál s osobitným zreteľom, no chýbali v ňom detailnejšie informácie o predmetnom majetku. Som rád, že podobná stratégia vznikla a mohli sme ju podporiť.“

„Dokument je koncepčný, prehľadný a sú v ňom jasne pomenované fázy riešenia,“

vyjadril sa aj predseda Komisie financií a správy majetku ZBBSK Martin Juhaniak.

 

zdroj BBSK (Lenka Štepáneková), foto: red

Pozri tiež

Iniciatíva Catching-up Regions pomáha v rozvoji regiónov

Banskobystrický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj hodnotili druhú etapu iniciatívy pre dobiehajúce regióny Catching-Up Regions. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *