Banskobystrický samosprávny kraj sa obráti so žalobou ohľadne platnosti predlžovania zmlúv s dopravcami na súd

Banskobystrický samosprávny kraj sa po štvormesačnom hľadaní mimosúdneho riešenia situácie vo verejnej doprave so súčasnými dopravcami v kraji, rozhodol podať žalobu. O platnosti dodatku a predĺženia tak bude rozhodovať súd. Do jeho rozhodnutia však musí byť zabezpečená verejná doprava pre občanov.

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v septembri upozornilo na zistenia ohľadom nezákonného stavu, ktorý môže vo verejnej prímestskej doprave nastať v kraji od 1. januára 2019 kvôli predlžovaniu aktuálnych zmlúv s dopravcami dodatkami bez verejnej súťaže za bývalého župana Mariana Kotlebu.

Kraj ako orgán verejnej moci vo chvíli, kedy zistí nezákonný stav, musí vykonať kroky na jeho nápravu, inak mu hrozia pokuty od slovenských aj európskych kontrolných orgánov. Predlžovanie desaťročných zmlúv dodatkami bez splnenia špecifických a výnimočných podmienok nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave nepovoľuje.

Kraj sa obráti so žalobou na súd

Dvaja súčasní dopravcovia, SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktorí aktuálne zabezpečujú dopravu v kraji, odmietli napriek ponuke na zachovanie rozsahu objednaných služieb podpísať s krajom nové zmluvy.

„Spravili sme všetko preto, aby sme obnovili zákonný stav a eliminovali riziko vysokých pokút pre kraj a daňových poplatníkov, ponuka na podpis nových zmlúv pre dopravcov naďalej trvá a zostáva najlepším možným riešením,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter. Predseda BBSK potvrdil, že kraj naďalej trvá na svojom právnom stanovisku o neplatnosti predĺženia zmlúv.

„V tejto situácii sme preto nútení obrátiť sa na súd,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

BBSK sa so žalobou obráti na súd, aby rozhodol o platnosti dodatkov. Kraj tiež nevylučuje, že súčasne so žalobou sa obráti aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby preveril, či bol proces uzatvárania dodatkov procesom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a či pri ňom boli dodržané zákonné podmienky.

Musí byť zabezpečená doprava pre občanov

„Absolútne najhoršou situáciou by bolo, ak by sme sa tvárili, že o žiadnych rizikách nevieme a platnosť zmluvy by niekto úspešne napadol spätne, po rokoch plnenia. Po piatich rokoch a uhradení vyše 100 miliónov eur by boli v takomto prípade sankcie veľmi vysoké. Pri súčasnom postupe aspoň budeme poznať rozhodnutie v najkratšom možnom čase a dokážeme preukázať, že kraj sa všemožne snažil porušeniu zákona zabrániť,“

uviedol poradca predsedu BBSK Ondrej Lunter.

Nato, aby od januára bola zabezpečená doprava, vydá kraj súčasným dopravcom licencie na najbližšie dva roky. Dlhšie obdobie by mohlo neprimerane obmedzovať hospodársku súťaž a je to čas, kedy je možné očakávať rozhodnutie súdu.

„Keďže dopravcovia trvajú na platnosti predĺženia, očakávame, že sa od januára zachovajú tak, ako ich zaväzujú dodatky. Porušením povinností vyplývajúcich z dodatku by sa vystavili riziku výpovede resp. odstúpenia od zmluvy. Rovnako očakávame súčinnosť pri integrácii dopravy v kraji, transparentnosť pri preukazovaní oprávnených nákladov a zvyšovanie kvality služieb, ktoré im zo zmlúv vyplývajú,“

povedal riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Platby za autobusovú dopravu bude kraj v tomto čase s výhradou uhrádzať fakticky podľa Kotlebom podpísaných dodatkov. Výhrada z právneho pohľadu znamená, že samosprávny kraj neuznáva žiadnym svojim faktickým konaním alebo úhradami ich platnosť a účinnosť.

„Je to zlé riešenie, spája sa s veľkými rizikami, no ani pokuty nestoja za to, aby sa tisíce ľudí nemohli od nového roka prepraviť tam, kam potrebujú,“

uviedol župan Ján Lunter.

Pre cestujúcich sa v doprave v kraji od januára nič nemení

Od nového roka tak budú naďalej dopravu v kraji zabezpečovať dvaja súčasní dopravcovia. Kraj v týchto dňoch spoločnostiam SAD Zvolen a SAD Lučenec vydáva dopravné licencie.

Pre obyvateľov nastanú iba bežné mierne zmeny v príchodoch a odchodoch niektorých autobusových liniek. Zároveň kraj vynaloží maximálne úsilie, aby dopravcovia aj v tejto situácii zvyšovali kvalitu a dostupnosť cestovania. Napriek komplikovanej právnej situácii Banskobystrický kraj v prvom rade dbá na zabezpečenie dopravnej obslužnosti pre obyvateľov.

TS BBSK, Marcela Glevická, foto: ilustr. redakčné

Pozri tiež

V sobotu 24. augusta budeme hostiť v rámci turnaja dvoch súperov

V sobotu 24. augusta sa uskutoční turnaj troch mužstiev pod názvom MIBA FUTSAL CUP 2019 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *