Banskobystrický samosprávny kraj sa po rokoch môže zapojiť do vyhlásenej výzvy na čerpanie eurofondov

Na pôde Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja dnes prebieha informačné stretnutie k čerstvo vyhlásenej výzve „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Výzvu Inteligentný a lepší samosprávny kraj s alokáciou približne 23 miliónov eur na efektívnejšie fungovanie regiónov a na kvalitnejšiu spoluprácu s mestami a obcami na svojom území vyhlásilo v stredu, 15. mája 2019, Ministerstvo vnútra SR.

Výzva je určená pre vyššie územné celky a Banskobystrický samosprávny kraj je jej oprávneným žiadateľom.

„Pred pár mesiacmi bol náš kraj zapojený do projektu Európskej komisie a Svetovej banky pre dobiehajúce regióny, teraz symbolicky na našej pôde prebieha prvé informačné stretnutie k novovyhlásenej výzve. Verím, že je to signál, že náš kraj vnímajú európske aj slovenské inštitúcie ako dôveryhodného partnera,“

povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy nemohol čerpať eurofondy kvôli nelegálnemu zamestnávaniu za bývalého vedenia kraja.

Výzva „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ je prvou výzvou, do ktorej sa Banskobystrický samosprávny kraj v programovom období 2014 – 2020 môže zapojiť ako oprávnený žiadateľ vďaka tomu, že sa zmenila podmienka, ktorá zahŕňala päťročné obdobie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.

Kraj sa určite zapojí do aktuálnej výzvy s vlastným projektom a bude žiadať financie na zmodernizovanie a zefektívnenie fungovania Úradu rovnako ako inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti.

„Sme v neľahkej situácii, keďže iné kraje mohli financie na cesty alebo školy čerpať už posledných päť rokov a my máme v tomto programovacom období posledný rok. Niektoré výzvy z minulosti už majú vyčerpané zdroje, niektoré ako táto majú kratšie obdobie na prípravu projektu a implementáciu, no určite urobíme maximum, aby sme vyčerpali maximálnu možnú sumu určenú pre náš kraj,“

povedal banskobystrický župan Ján Lunter.

„Kraju by pomohlo, keby po tejto úprave v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, boli aktualizované aj podmienky čerpania v starších výzvach. Napríklad pri programe IROP, z ktorého sa kraj snaží získať financie na tri veľké cestné projekty, je dnes žiadateľom Banskobystrická regionálna správa ciest, čo zvyšuje povinné spolufinancovanie. Keby mohol byť samotný kraj žiadateľom, ušetrili by sme jeden milión eur na ďalšie rekonštrukcie,“

vysvetlil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Optimalizácia procesov

Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené vo výzve, vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), patrí predovšetkým implementácia princípov smart riešení v regiónoch. Zahŕňa v sebe opatrenia, zamerané na tvorbu analýz a hodnotenie dosahu zavádzania politík.

„Hlavným cieľom aktivít podporovaných v rámci výzvy je predovšetkým vytvorenie architektúry technologických a sociálnych inovácií na mieru daného regiónu a príprava projektov, zameraných na vybudovanie regionálnych centier pre potreby koordinácie smart politiky v regióne,“

povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV Adela Danišková. Výzva má tiež smerovať k zavedeniu systémov riadenia kvality, ako napríklad CAF, EFQM, podpore vzdelávania zamestnancov v oblasti legislatívy i možnosti oboznámiť sa pozitívnymi príkladmi z praxe.

„Banskobystrický samosprávny kraj momentálne nemá zavedený systém riadenia kvality, preto sa v rámci výzvy budeme uchádzať o prostriedky na zavedenia modelu CAF, určite by sme tiež chceli získať financie na vytvorenie pracovných pozícií zameraných na analytické činnosti, čím kraj ušetrí vlastné peniaze, ktoré by do odborníkov tiež investoval,“

povedal riaditeľ Úradu Matúš Hollý.

Európsky sociálny fond prostredníctvom OP EVS podporí túto výzvu v hodnote takmer 23 miliónov eur, pričom maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2,5 milióna eur, v prípade splnenia ďalších podmienok určených vo výzve môže byť výška príspevku 3,5 milióna eur a to v prípade posilnenia administratívnych kapacít koordinujúcich transformáciu regiónu horná Nitra, ako aj dobiehajúcich regiónov.

Zdroj a foto: TS BBSK, Marcela Glevická

Pozri tiež

Mladí chodci z mesta pod Urpínom sa blysli osobákmi v Poděbradoch

MLADÍ CHODCI  SA BLYSLI OSOBÁKMI V PODĚBRADOCH V sobotu 15. mája na testovacích chodeckých pretekoch …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *