Banskú Bystricu vysvietili na modro

V utorok 2. apríla večer vysvietili mesto pod Urpínom na modro. Podujatie bolo zamerané na pozornosť verejnosti na autizmus – špecifický rys, ktorý ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmom je znevýhodnených  viac ľudí než cukrovkou a AIDS dohromady.

Na Slovensku trpí autizmom  viac ako 2 % populácie, pričom postihuje 4-krát častejšie chlapcov než dievčatá. Jeho symbolom je modrá farba,  farba komunikácie a ústredná farba každoročnej kampane „Vysvieťme to na modro“. Modrá farba je symbolom komunikácie. Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli ľuďom s autizmom, ani oni nerozumeli „zdravým“.

Podujatie organizovalo v Banskej Bystrici  OZ  SPOSA BB – Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom BB  už šiestykrát pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica a po siedmy raz vysvietili  významné budovy mesta Banská Bystrica – historickú budovu Barbakanu, hodinovú vežu  na Námestí SNP, budovu BBSK a EBC Banská Bystrica do modrých farieb. Iniciátorka podujatia Mária Helexová poďakovala prítomným za spolupatričnosť, podporu a účasť. Podujatie prišli podporiť  poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a Martin Turčan, poslankyňa MsZ Erika Karová, riaditeľka SZŠ Ďumbierska pani Miklošovičová a zástupkyňa pani Sinská, CASD p. Soos s rodinou, OZ Nádej deťom, dobrovoľníci, zástupcovia rôznych komunít z Kompas – centrum rozvoja, Komunitných centier, podporovatelia a v najpočetnejšom zložení rodičia detí a dospelých s autizmom zo SPOSA BB.  Spolu zapálili modré srdiečko a boli solidárny navzájom.  

Autizmus zahŕňa iné myslenie a spracovávanie podnetov, ktoré osobe s touto novodobou formou inakosti spôsobuje v našej majoritnej spoločnosti nesmierne existenčné problémy vo všetkých oblastiach života. Dá sa diagnostikovať už v rannom detstve, jeho ekonomické a sociálne dopady sa naplno prejavia až u dospelých ľudí. Autizmus má vo vysokom percentne nezvratný dopad na chod celej rodiny.

Napriek všetkému  sa  ľudia s autizmom môžu  správnym prístupom  začleniť  do spoločnosti a sú schopní aj pracovať.

V Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici sa dobrovoľníci cez ÚPSVaR BB spolu s rodičmi detí s autizmom podieľajú na vytváraní nových podmienok na ich všeobecný rozvoj.  V  roku 2018 vznikol pre osoby s autizmom nový Lokálny priestor, kde sa konajú mnohé aktivity zamerané na celú rodinu.

V roku 2007 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme. Záštitu nad Svetovým dňom povedomia o autizme v Banskej Bystrici prevzal primátor mesta Ján Nosko.

Banská Bystrica sa pripojila  k Bratislave, Žiline, Ružomberku, Zvolenu, Bojniciam  a tiež iným slovenským mestám, ako aj k stovkám významných budov po celom svete, ktoré boli osvetlené na modro, ako napr. Empire State Building a 30 Rockefeller Center v New Yorku, CN Tower v Toronte, National Concert Hall v Dubline, budova parlamentu v Budapešti a mnohé iné.

ek, foto:mp

Pozri tiež

Pes učiteľom: Canisterapia pre deti s autizmom v LP SPOSA BB

Špeciálni psí učitelia navštevujú Lokálny priestor (Horná 67) Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *