Benefičný koncert CASD BB „POMÔŽME POMÁHAŤ“

V sobotu 29. apríla sa v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici, uskutočnil pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica krásny benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na podporu aktivít a terapií pre OZ SPOSA BB. Mesto Banská Bystrica na tomto podujatí zastupovala pani poslankyňa mestského zastupiteľstva  Katarína Čižmárová.

Benefičný koncert bol bodkou za vernisážou a celotýždňovou výstavou obrazov mladých mužov s autizmom, pod názvom „Iný uhol vnímania“. Výstave prepožičalo svoje priestory miestne spoločenstvo CASD BB a tá mohla byť pre širokú verejnosť otvorená päť pracovných dní.

Koncert zúčastnených oslovil hlbokým, nielen kultúrnym zážitkom. Bohatý na spev, ale aj sprievodné slovo, ktoré vhodne dopĺňalo a umocňovalo vydarenú interpretáciu duchovných piesní. Božím slovom sprevádzal kazateľ Pavel Moudrý, moderátorom bol kazateľ Filip Soós a zbor dirigoval pán Pavel Riečan.

Sála praskala vo švíkoch a záujem o pomoc sa prejavil aj vo vyzbieranej sume, ktorá dosiahla výšku viac ako 2400 Eur. K tejto sume pridali svoj príspevok aj sponzori, firma SOFTIP a firma LUNTER a tak mohla dostať SPOSA BB na podporu svojich aktivít 3356 Eur.

Výťažok benefície použije SPOSA BB na financovanie terapií pre deti a dospelých s autizmom a na podporu mladých mužov s autizmom, ktorí tvoria obrazy a diela, prezentované aj na vernisáži s výstavou. Terapie pomáhajú osobám s autizmom uvoľňovať napätie a rozvíjať ich nadanie v takej miere, v akej im to ich zručnosti umožňujú.

SPOSA BB ďakuje Cirkvi adventistov siedmeho dňa za spoluprácu, firme SOFTIP, firme LUNTER a všetkým účastníkom benefičného koncertu za finančnú podporu. Pán Boh nech Vám odplatí Vašu štedrosť.

Mária Helexová

Pozri tiež

Pes učiteľom: Canisterapia pre deti s autizmom v LP SPOSA BB

Špeciálni psí učitelia navštevujú Lokálny priestor (Horná 67) Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *