Bezpečnosť chodcov vs. verejná zeleň

Ulica M.R. Štefánika (popri železničnej trati) v Handlovej sa potom, čo bola odklonená ťažká nákladná doprava z centrálnej mestskej zóny stala frekventovanejšou.

Situáciu sa z dôvodu bezpečnosti chodcov a plynulosti cestnej premávky mesto rozhodlo riešiť výstavbou nového chodníka a rekonštrukciou cesty Ul. Švermova (betónová časť komunikácie). Výmenou za bezpečnosť obyvateľov je výrub šiestich stromov na Ul. M.R. Štefánika.

V rámci budovania chodníka na Ul. M. R. Štefánika má mesto Handlová právoplatné rozhodnutie na výrub šiestich kusov drevín (4 ks lipa malolistá, 1 ks breza previsnutá a 1 ks smrek obyčajný), ktoré sú v trase budovaného chodníka pre peších a svojím koreňovým systémom poškodzujú miestnu komunikáciu. Chodník sa buduje za účelom bezpečnosti chodcov a rozšírenia miestnej komunikácie. Mesto pristúpilo k výrubu z dôvodu investičnej akcie po tom, ako mu bolo 15.6.2018 doručené súhlasné stanovisko na výrub drevín, ktoré sú majetkom Železníc Slovenskej republiky. V takýchto výnimočných prípadoch je možné dreviny odstrániť v súlade s platným zákonom o ochrane prírody a krajiny a mesto za vypílené stromy vysadí nové v počte 6 kusov na pozemkoch mesta. (V rozpočte mesta Handlová je v roku 2018 na výsadbu nových drevín 2500 Eur.)

Čo sa buduje v Handlovej v rámci opravy komunikácie na Ul. M. R. Štefánika a Ul. Švermova.

V súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií, ktoré sa realizujú v Handlovej od vlani je harmonogram opráv komunikácií na Ul. M. R. Štefánika a Ul. Švermovej a s tým súvisiace trvalé a čiastočné uzávierky miestnych komunikácií rozdelené na tri etapy nasledovne:

  1. etapa úplná uzávierka komunikácie na Ul. M. R. Štefánika od križovatky s Ul. Švermova po rodinný dom (orientačné číslo 21), teda súbežne so železničnou traťou, a to v termíne od 6. do 30. júna 2018. Oprava bude realizovaná za úplnej uzávierky komunikácie Ul. M. R. Štefánika.
  2. etapa čiastočná uzávierka komunikácie na Ul. M. R. Štefánika v termíne od 1. do 21. júla 2018 v časti od Lekárne pri nemocnici po križovatku s Ul. Švermova (vstup do Handparku)
  3. etapa čiastočná uzávierka komunikácie na Ul. M. R. Štefánika a Ul. Švermova v termíne od 22. júla do 10. augusta 2018, a to na Ul. M. R. Štefánika (od Lekárne pri nemocnici po križovatku s Ul.Športová). Opravovať sa bude panelová komunikácia. Oprava bude realizovaná za úplnej uzávierky tejto komunikácie.

Mesto zaplatí z vlastného rozpočtu za tieto tri etapy opráv komunikácii a chodníkov spolu takmer 130 tis. Eur. Samospráva Handlovej ďakuje obyvateľom za pochopenie pri potrebných zásahoch do verejnej zelene a za ústretovosť pri obmedzeniach, ktoré budú spôsobené výstavbou chodníkov a komunikácií.

Zdroj a foto : TS Mesto Handlová, Jana Paulinyová

Pozri tiež

Uplynulo desať rokov, spomeňte si s nami …

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *