Bezplatný zápis pre seniorov pri príležitosti mesiaca október – mesiac úcty k starším

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ponúka bezplatnú registráciu do knižnice pre návštevníkov na 60 rokov. Ponuka trvá od 15. 10. do 15.11. 2021 na všetkých pracoviskách knižnice.

Zároveň dávame do pozornosti rozšírenie otváracích hodín knižnice na všetkých pracoviskách knižnice do 18.00 hod.

Pracoviská knižnice sú otvorené nasledovne:

  • Pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 1710/48
  • Pobočka Sásová, Rudohorská 23 A
  • Pobočka Centrum, Švantnerova 18

Otvorené denne od 8.00 do 18.00 hod; v stredu od 12.00 do 18.00 hod.

  • Pobočka Sídlisko, ul. 29 augusta 25
  • Pobočka detskej literatúry, Lazovná ul. 26

Otvorené denne od 8.00 do 17. 00 hod; v stredu od 12.00 do 18.00 hod.

Mgr. Iveta Babjaková, riaditeľka tejto kultúrnej inštitúcie od konca roku 2020, uviedla:

„Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa postupne mení z miesta, na ktorom si čitateľ predovšetkým vymení knihy na miesto, v ktorom bezpečne a zmysluplne strávi svoj čas. Preto sme aj novo rekonštruovanú pobočku na Sídlisku, na ulici 29. augusta č. 25 zariaďovali tak, aby sme širokej komunite seniorov, tak bohato v tejto časti mesta zastúpenej, ponúkli príjemné prostredie na besedy a stretnutia. Najstarší obyvatelia nášho mesta môžu na povzbudenie k pokojnému tráveniu voľného času v našej knižnici využiť i malú motiváciu zo strany knižnice – ročné zápisné grátis v Mesiaci úcty k starším. Knižnica tak nadväzuje na svoje bohaté programy orientované na seniorov v pred- covidovom období a do konca roka 2021 pozýva na množstvo malých komunitných podujatí realizovaných v režime OTP.“

Zo zaujímavých podujatí knižnice v mesiacoch október – november 2021 vyberáme:

1/ Halloweenska knižnica, od 22.10. – 12.11.2021, počas otváracích hodín knižnice

Pobočka Sásová, Rudohorská 23 A, Banská Bystrica

2/ Výstava Sochoobrazy Pavla Simana, od 1.10.- 28.11.2021, počas otváracích hodín knižnice

Pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 1710/48, Banská Bystrica

3/ Cyklus Odkrývanie regionálnych reálií: prezentácia publikácie Život ľudu detvianskýho, 10.11.2021 o 16.30 hod.

Pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 1710/48, Banská Bystrica

4/ Dialóg s čiernobielou fotografiou, 21. októbra 2021 o 16.30 hod.

Pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 1710/48, , Banská Bystrica

Sledujte aktuálne oznamy na www.vkmk.sk a na sociálnych sieťach: FB, YouTube a Instagram.

Tešíme sa na vašu návštevu. 

Soňa Šóky, foto : VKMK

Pozri tiež

Slovenská republika potrebuje užšiu spoluprácu s ázijskými krajinami

„Posledné desaťročia sa vyznačujú postupným presunom geopolitického a ekonomického ťažiska svetovej politiky do indicko–pacifického regiónu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *