Bilancovanie roka v Priemyselnom parku Šalková

Mestská obchodná spoločnosť MBB a.s. opäť vynaložila najvyššie investičné prostriedky počas roka 2018 do pokračovania v budovania infraštruktúry v Priemyselnom parku Šalková.

V roku 2018 sme úspešne zavŕšili plánované investície započaté ešte v roku 2017, ktoré boli kryté z poskytnutého úverového rámca vo výške 800 000 eur od našej úverovej banky. Pokiaľ v roku 2017 bolo preinvestovaných zhruba 510 000 eur, v roku 2018 to bolo ďalších 290 000 eur bez DPH,“

bilancuje Dušan Argaláš, generálny riaditeľ MBB a.s.

Spoločnosť MBB a.s. tak naplnila svoj cieľ, ktorým bolo dotiahnuť prístupové komunikácie vrátane inžinierskych sietí (plynovod, vodovod, kanalizácia splašková a dažďová) k zostávajúcim voľným pozemkom, ktoré spoločnosť ponúka potencionálnym záujemcom v najvýchodnejšej časti priemyselného parku. Počas roka 2018 bolo zrealizovaných 339 metrov prístupovej komunikácie v kolaudáciou ukončenom stave, 200 metrov komunikácie v staveništnej podobe a 384 metrov chodníkov. V telese staveništnej komunikácie bolo osadených cez 130 metrov plynovodu, vodovodu, kanalizácie splaškovej aj dažďovej.

Priemyselný park sa rozrástol aj o novovybudované prevádzky spoločnosti TWD a ROCK-Build, ktoré boli počas roka 2018 dokončené, úspešne skolaudované a uvedené do prevádzky. V rámci ochrany územia priemyselného parku pred povodňami sa aj počas roka 2018 pokračovalo v  práci pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou „Rekonštrukcia ochrannej hrádze Hrona“ so 64 účastníkmi konaní, ktoré začali ešte v roku 2017.

 „Vysporiadacie konania sa nám neplánovane predĺžili a k záveru tohto roka nám zostáva doriešiť už len dvoch účastníkov konaní. Pevne veríme, že proces vysporiadania dokončíme začiatkom budúceho roka a rekonštrukciu hrádze na poslednom zhruba 400 metrovom úseku úspešne zrealizujeme počas roka 2019, čím zabezpečíme ochranu priemyselného parku pred 100 ročnou vodou,“

vysvetľuje Argaláš.

zdroj a foto: TS Mesto Banská Bystrica, Dominika Smoleňová

 

 

Pozri tiež

Foto: „Barani“ po dramatickom zápase získali prvý majstrovský bod v predĺžení

Úradujúci majstri z Banskej Bystrice vykročili za svojim tretím titulom po napínavom úvodnom finálovom zápase. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *