Martin Turčan: „Sme proti navrhovanému navýšeniu daní v meste, povieme vám aj prečo… II“

Margaret Thatcherová, významná reformná politička, kedysi pravdivo povedala: „Neexistujú verejné peniaze. Existujú len peniaze daňových poplatníkov.“ A potom dodala, že problémom politikov je, že im raz dôjdu všetky peniaze.

O čom teda budem písať? O aktuálnom návrhu radnice, medziročne zvýšiť dane v Banskej Bystrici, ktorý sa dá vyjadriť takto (má byť platný od roku 2023):

 • záhrady dopad zvýšenia je +20 % ,
 • zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy dopad zvýšenia je +20 %
 • stavebné pozemky dopad zvýšenia je +60 %,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, dopad zvýšenia +20 %
 • stavby na bývanie a drobné stavby dopad zvýšenia je +30 %,
 • poľnohospodárske stavby dopad zvýšenia je +100 %,
 • chaty a záhradné chatky dopad zvýšenia je +41,18 %,
 • garáže dopad zvýšenia je +38,46 %,
 • priemyselné stavby, stavby na podnikanie a ostatné +20 % (vo finančnom vyjadrení je to však neskutočných 6 eur za m2 plochy = pri hale na podnikanie 1000 m2 bude ročná daň 6000 EUR)
 • byty dopad zvýšenia je +100 %,
 • garážové státie v bytovom dome dopad zvýšenia je +38,46 %,
 • ostatné nebytové priestory z 5,00 m² podlahovej plochy na 6,00 € za m², dopad zvýšenia je +20 %,

 Zvýši sa aj sadzba dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie z 1,00 € na 2,00 €. Podpora pre cestovný ruch v našom meste sa nekoná a covidom skúšané ubytovacie zariadenia dostanú nárast dane o +100 % plus spomínaný nárast daní z nehnuteľností..

Môj prepočet neplatiaci, samozrejme, pre každú domácnosť hovorí, že jedna bežná rodina zaplatí budúci rok vďaka plánu zvýšiť dane z nehnuteľností a dane za komunálny odpad, o 220 a viac eur ročne. Viac to bude ak sú deti školopovinné. Týmto nastávajúce zastupiteľstvo nekončí –  v pláne je zavedenie dane za rozvoj, ktorá v navrhovanej výške zníži záujem o výstavbu u nás a zdraží ceny za nové nehnuteľnosti, zvýšia sa aj príspevky za školy a školské zariadenia. Podľa mňa aj keď prichádza vládny daňový bonus, ktorý pridá občanom a uberie samosprávam, bude nárast výdavkov obyvateľstva enormný a je dôvod nezvyšovať dane ľuďom, ale šetriť vo výdavkoch. Nakoniec, tak sa aj vyjadrili mnohí politici z politických strán, že vyzývajú samosprávy, aby šetrili, hospodárili a nezvyšovali opäť dane. Bude to asi aj preto, že avizovaný daňový bonus je dočasné opatrenie.

Plán radnice je vyzbierať od budúceho roka  každý rok o cca 2,7 mil. EUR navyše, a to napriek tomu, že od roku 2019, kedy sa prvýkrát skokovo a masívne zvyšovali dane, sa každoročne vyberie na dani z nehnuteľnosti o cca 2,5 mil. EUR viac. Rozpočet na strane príjmov mesta Banská Bystrica bol v roku 2020 cca 97 mil. EUR, no v roku 2023 už bude o 23 mil. EUR vyšší a celkovo má Banská Bystrica na rok 2023 rozpočet na strane príjmov 120 mil. EUR. To všetko sú naše dane. Samozrejme, všetci vieme, že život na Slovensku, ako aj inde dražie a cítime to všetci aj keď ostatné roky bola inflácia až do tohto roka len okolo 2 až 3 percent, no tento rok sa očakáva inflácia okolo 13 až 14 percent. Náklady enormne rastú rodinám, ale aj podnikateľom a ich výdavky sú skutočne vysoké. A tu to nekončí. Dnešné oficiálne štatistiky hovoria, že na Slovensku je až 70% obyvateľov nútených zvažovať každý výdavok, nakoľko sú na hranici prežitia.

Inflačná špirála, o ktorej som písal minulý rok, sa vďaka zlým rozhodnutiam politikov roztáča a v roku 2024 bude, zdá sa, ešte horšie… Preto sa pýtam, je zodpovedné hovoriť na komisiách mesta a zastupiteľstvách o kríze a zlom budúcom roku, ale pritom rozpočet, ktorý je naviazaný a ráta už s navýšením daní, plánovať ako v podstate rozvojový a pripravený míňať ako v dobrých rokoch? Mesto nejde do režimu šetrenia a dodnes nám neboli predstavené žiadne úsporné opatrenia na chode mesta. Úspora na energiách, na ktorú som sa pýtal ešte na poslednom zastupiteľstve pred voľbami, sa neočakáva len u obyvateľov v domácnostiach, ale aj v samosprávach. Dobiehajú nás tiež viac či menej hospodárne verejné obstarávania z posledných rokov, ktoré navýšili výdavky a chystá sa aj nábor nových zamestnancov na rozvojové projekty. Takto koná mesto v dobrých rokoch a je to správne, ale nie v rokoch, o ktorých radnica sama hovorí ako krízových a veľmi náročných.

Keď som v minulosti kritizoval úvery na asfaltovanie, bol som viac na smiech, ako ma niekto bral vážne. No ich splácanie prišlo na rad po voľbách, a teda v roku 2023 už nabiehajú aj úverové záväzky, ktoré nám pri optimalizácii výdavkov nepomáhajú. Je to súhra desiatok vecí a nastavenia za ostatné roky, ktoré na konci vystavia účet a ja to poviem otvorene a jasne. Ak sa dnes bojíme roku 2023, tak rok 2024 bude, ak sa nič zvláštne neudeje, skutočná katastrofa. Totiž v roku 2023 bude mať mesto mimoriadne príjmy z predaja pozemkov pre NDS za cca 2,2 mil. EUR a tie sa rozšafne transformujú z “kapitálok“ na bežné výdavky v sume 1,8 mil. EUR. Znamená to laicky, že mesto “preje“ v roku 2023 navyše ešte aj tieto mimoriadne a už neopakujúce sa príjmy a minie ich ako bežné výdavky na svoj chod. Sú to však veľmi vzácne a na investície určené zdroje. Je to ako keby ste predali svoj 1-izbový byt a máte si kúpiť 2-izbový, ale vy tie peniaze, ktoré sa už nebudú opakovať, ľudovo povedané prejete a miniete na svoj nadštandard. Ďalším smutným faktom v tejto situácii je, že cesty asfaltované z úverov, budeme splácať viac ako 20 rokov, ale všetci vieme, že kvalitatívne a stálym opotrebovaním tieto cesty vydržia maximálne 10 rokov. Znamená to, že tí, ktorí raz prídu po nás, dostanú do „daru“ zadlžené mesto, budú splácať staré úvery ešte dlhé roky  a nebudú mať za čo robiť nové opravy.. Za posledné 4 roky mesto skočilo z jedného z najmenej zadlžených miest na popredné miesta zadlženosti, a to čo vidíme v uliciach ako rozvojové aktivity, nie je z úspor, ale z úverov. A ešte to nekončí…

V roku 2019 som s kolegami v klube Srdcom Bystričania intenzívne bojoval proti náhlemu a skokovému zvýšeniu daní v našom meste. Viac zaspomínajme v blogu z roku 2019: Martin Turčan: „Sme proti navrhovanému navýšeniu daní v meste, povieme vám aj prečo…“ – Martin Turčan – (blog.sme.sk) alebo v blogu o prvom veľkom úvere mesta v roku 2020: Jeden z historicky najväčších úverov mesta 13,1 mil. € je schválený – Martin Turčan – (blog.sme.sk), či v blogu o rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste bez verejného obstarávania cez servisnú zmluvu: Štyri dôvody prečo sme žiadali prehodnotiť zámer mesta investovať 3 milióny eur bez súťaže – Martin Turčan – (blog.sme.sk).

Vtedy som navrhoval zaviesť ako novinku, tzv. daň za rozvoj, a to v jej minimálnej možnej miere a vyskúšať, čo to prinesie. Dnes ju radnica navrhla zaviesť a v prípade bytovej výstavby rovno v maximálnej možnej miere 35 EUR za m2 úžitkovej plochy. Kto sa domnieval, že mestu budú musieť platiť len developeri, tak sa mýli. Týka sa to aj individuálnej občianskej výstavby. V praxi to znamená, že ak tento návrh prejde, bude to nové daňové zaťaženie. Pre príklad – ak vám mesto vydá ako občanovi stavebné povolenie na dom o rozlohe 200 m2, rovno vám pri stavebnom povolení vyrúbi aj túto novú daň – ešte ste ani nezačali stavať a už zaplatíte mestu 7000 EUR. Je toto podpora výstavby v meste a rodinná politika či politika pre rozvoj bývania? Ja si to nemyslím. Preto sme s kolegami Erikou Karovou a Marcelom Pecníkom navrhli zaviesť túto daň v minimálnej možnej zákonom stanovenej výške,  a to 3 eurá. Uvidíme, ako sa k tomuto nášmu návrhu postavia predkladatelia rozpočtu a kolegovia poslanci. Máme desiatky obcí a miest okolo nás, kde nič také nie je a aj dane z nehnuteľností sú násobne menšie a teda strácame akúkoľvek konkurencie schopnosť. Chceme byť fakt len predražené úradnícke mesto ?

Všetko je to o výdavkoch a hospodárení, aj keď štát prikladá samosprávam nové kompetencie a povinnosti. Povedzme si ale rovno, či štátom nakázané zvýšenie miezd zamestnancom samospráv, ktoré sú dnes žalostné a podpriemerné, niekto skutočne závidí? Mám za to, a spomínal som to aj v roku 2019, že dane a ich nárast sú logické, keďže každoročná inflácia prináša aj zdražovanie, ale aj každoročný rast príjmov obyvateľov. Pravidelná, no primeraná a hlavne opodstatnená úprava daní nie je potom prekvapením a dá sa s ňou každoročne rátať či už v domácnosti, ale aj v podnikaní. Každý zodpovedný podnikateľ má jasný biznis plán na každý rok a je pre neho veľmi dôležité vedieť, čo ho čaká. Prekvapujúce a skokové zvyšovania daní doslova za pár dní sú to najhoršie pre každého, kto ráta svoje výdavky a plánuje.

Aj po rokoch som stále presvedčený, že mesto má hospodáriť tak, ako väčšina z nás doma a to teda len do takej miery zadlžovania a míňania, na akú reálne má. Nikto z nás, ak hospodári zodpovedne a myslí na budúcnosť, nemôže míňať viac, ako si môže následne dovoliť. Mesto má ale výhodu – keď mu dochádzajú príjmy, zvýšia sa dane a vyberie sa od ľudí a podnikateľov toľko, koľko mesto chce minúť. A to je opäť prípad Bystrice.

Dnes navrhované dane sú daňou nás všetkých za nezáujem o veci verejné a ak sa nezaujíma verejnosť ako mesto hospodári a ako míňa verejné zdroje = naše dane, tak môže a zjavne bude dochádzať nie k škrtaniam vo výdavkoch, keď prídu zlé roky, ale k navyšovaniu príjmov samosprávy daňami a tým sa vraciam k úvodu tohto blogu, keďže neexistujú verejné peniaze, len peniaze daňových poplatníkov…

Martin Turčan, foto red.

Pozri tiež

Žiacka chodecká liga ide do finále

V meste pod Urpínom sa  vo štvrtok 23. mája 2024 uskutoční finále Žiackej chodeckej ligy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *