Kapacity Krytej plavárne na Štiavničkách sú v týchto dňoch obsadené

So začiatkom školského roka sa každoročne zvyšuje záujem plaveckých subjektov pracujúcich s deťmi, ktoré si chcú prenajať plavecké dráhy na banskobystrickej plavárni. Každoročne  sa v meste pod Urpínom spúšťa prevádzka univerzitnej plavárne na Univerzite Mateja Bela, ktorá aspoň čiastočne odľahčuje Krytu plaváreň na Štiavničkách. Jej kapacita v tomto prechodnom období nestíha vykrývať potreby rodičov a ich detí pôsobiacich v plaveckých kluboch, a súčasne aj záujem návštevníkov z radov bežnej verejnosti.

V tomto aj minulom týždni sme navyše vyšli v ústrety s nájmom dráh mladým plavcom zo Zvolena, kde je plaváreň ešte v tomto týždni zatvorená (otvárajú v piatok 16.9.2022). Po jej otvorení sa kapacita plavárne Štiavničky mierne uvoľní.

Preto vás prosíme o zhovievavosť a pochopenie. Zároveň verejnosť žiadame, aby pred návštevou plavárne pozorne sledovala rozpisov dráh v týždenne zverejňovanom „HARMONOGRAME OBSADENOSTI BAZÉNA“ (PDF) na webovej stránke plavárne (www.plavarenstiavnicky.sk ). Vyhnete sa tak zbytočnému sklamaniu z dôvodu naplnenosti kapacity.

Upozorňujeme, že v dňoch pondelok (12.9.2022) až streda (14.9.2022) v čase zhruba od 16:00 do 18:30 hod. bude plavecký bazén úplne obsadený, a to bez možnosti zaplávať si v plaveckých dráhach. Relaxačný bazén bude k dispozícii, avšak v prípade prekročenia hygienického počtu návštevníkov môže personál dočasne pozastaviť vstup ďalším prichádzajúcim ľuďom. Rovnako dávame na vedomie aj deň 15.9.2022  (štvrtok – štátny sviatok), kedy budú v čase od 17:00 do 18:30 hod. k dispozícii len dve plavecké dráhy.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie upozornení personálu plavárne. Vedenie MBB a.s.

Mesto BB

Pozri tiež

Lesáci v Banskej Štiavnici sa učia na super-moderných strojoch, využívajú aj lanovku

Špičková lesnícka technika, nové odborné učebne či multifunkčné ihrisko.  To všetko získala Stredná odborná škola …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *