Oznam: Na budúci týždeň bude v niektorých mestských častiach prerušená dodávka vody

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. pristúpi v stredu 10. augusta 2022 v čase od 8:00 do 16:00 hod. k odstávke pitnej vody kvôli oprave vodovodného potrubia a opätovnému zavedeniu Pohronského skupinového vodovodu do prevádzky, nachádzajúceho sa v obci Harmanec. Prevádzkovateľ dočasne odstaví skupinový vodovod, preto bude odber vody prerušený aj priamo v Banskej Bystrici. Odstávka sa týka nasledovných ulíc:

Kremnička – Čerešňová, Brezová, Jabloňová, Trnková, Drienková a Šípková ulica 1, Uľanka, Rakytovce, Nový Svet, Pršianska cesta od č. 1 po č. 10 ač. 12, 14, 16 a 18, Podháj, Sokolovská, Sládkovičova – obytná zóna, bývalé kasárne a okolie, bývalý areál ZVT, Radvaň park a areál pivovaru, Prerušená dodávka pitnej vody bude aj na uliciach Šimona Jurovského, Hečkova, Dobšinského, Ľuda Ondrejova, Na Karlove, Topoľová, Kostiviarska, Jelšová, Hrušková, Ovocná a Jakubská cesta.

Viac informácií nájdete na stránke www.stvsp.sk v sekcii Plánované prerušenie dodávky vody, alebo na telefónnych číslach: 048/4327 740 a +421 907 349 160.

Ďakujeme za pochopenie a všetkých obyvateľov prosíme o trpezlivosť.

Mesto Banská Bystrica, Dominika Adamovičová

Pozri tiež

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadriť sa k nemu môže široká verejnosť

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *