Pozvánka na prednášku: Piaty medailón. Ivan Plintovič

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici vás pozýva na prednášku venovanú významnej banskobystrickej osobnosti 20. storočia, vedcovi, pedagógovi, spisovateľovi, publicistovi, literárnemu kritikovi a teoretikovi, prof. PhDr. Ivanovi Plintovičovi, CSc.

Ivan Plintovič sa narodil 2. júna 1923 v obci Bodorová. Po získaní elementárneho vzdelania v Malom Čepčíne pokračoval na gymnáziu v Martine a v rokoch 1942 – 1947 študoval slovenský jazyk, literatúru a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1951 spojil svoj život s Banskou Bystricou, kde pracoval ako učiteľ na Pedagogickom gymnáziu a po vzniku Pedagogického inštitútu (dnes Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela) až do svojho odchodu do dôchodku pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry.

Počas svojho života okrem bohatej pedagogickej činnosti publikoval mnohé odborné a vedecké práce. Bol spoluautorom učebníc Teória literatúry a Slovník literárnovedných termínov, venoval sa aj metodike vyučovania literatúry a z dejín slovenskej literatúry sa zaujímal najmä o tvorbu Martina Kukučína, Štefana Žáryho a štúrovských básnikov. Okrem vedeckých a literárnokritických prác tvoril a publikoval aj vlastnú poéziu. Zomrel 10. novembra 1997 v Banskej Bystrici a pochovaný je na miestnom evanjelickom cintoríne.

Prednáška sa bude konať 1. 6. 2023 o 16.00 h v priestoroch expozície LHM Múzeum – domov múz na 2. poschodí ŠVK v Banskej Bystrici. V týchto priestoroch bude zároveň prebiehať rovnomenná výstava zo zbierok Literárneho a hudobného múzea.

Prednášajúci: kurátor LHM Mgr. Peter Filín

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Pozri tiež

Žiacka chodecká liga ide do finále

V meste pod Urpínom sa  vo štvrtok 23. mája 2024 uskutoční finále Žiackej chodeckej ligy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *